Ce au de făcut micii crescători de vaci pentru a putea încasa ajutorul de 7.000 de euro

Ce au de făcut micii crescători de vaci pentru a putea încasa ajutorul de 7.000 de euro; Solicitarea se depune la APIA 25 septembrie – 23 octombrie 2020

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) anunță publicarea ghidului Măsurii 21 privind acordarea unui sprijin temporar cu caracter excepțional, ca răspuns la criza sanitară generată de epidemia de COVID-19.

Având în vedere că fermierii din România au fost afectați într-un mod fără precedent de consecințele pandemiei de COVID-19, reprezentanții Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, în urma consultărilor avute cu asociațiile de fermieri, au făcut eforturi pentru a lansa în cel mai scurt timp posibil, o măsură extrem de utilă și care va sprijini fermierii din sectorul zootehnic – bovine, ovine – caprine și pe cei din sectorul de legume-fructe și cartofi.

MADR își propune ca fermierii să poată accesa cât mai ușor fondurile puse la dispoziție, iar acest sprijin să fie unul echitabil.

Măsura 21 „Sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19” are în vedere atenuarea efectelor generate de pandemia de COVID-19 în special în ceea ce privește producția primară, iar acțiunile pentru compensarea pierderilor producătorilor primari în sectorul agricol vor contribui la restabilirea echilibrului economic, în special la nivelul sectorului agricol.

Fermierii care detin între 5 și 90 de capete de vaci de lapte sau de carne (sau echivalent în UVM) sau bivolițe adulte pot să beneficieze de ajutorul plătit din fonduri europene prin Măsura 21 in valoare de 7.000 de euro.

Cererile fermierilor se depun la APIA

Cererile fermierilor vor începe să fie primite începând cu data de 25 septembrie la centrele APIA: ”Depunerea cererilor de sprijin pentru măsura 21, se poate face personal / prin reprezentant, conform precizărilor din Ghidul Solicitantului, începând cu data de 25 septembrie 2020. Cererile de sprijin temporar cu caracter excepțional aferente sectoarelor bovine, ovine / caprine, legume-fructe și cartofi, însoțite de documentele generale și specifice, pot fi depuse la centrele județene / locale ale Agenției de Plăți și Intervenție pentru Agricultură, respectiv al municipiului București sau transmise prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis”.

”Sprijinul are în vedere atenuarea problemelor legate de lichidități care periclitează continuitatea activităților agricole, respectiv a producţiei primare în agricultură, în special în sectoarele zootehnic (bovine, ovine și caprine), legume– fructe și cartofi, ca fiind cele mai afectate de impactul COVID-19”, se arată în Ghidul Măsurii 21. ”Sprijinul se acordă fermierilor din sectorul zootehnic, respectiv bovine, ovine / caprine și celor din sectorul legume-fructe și cartofi, în vederea reluării fluxului tehnologic normal al fermei și menținerea viabilității fermelor”, se mai arată în document.

Beneficiari

Beneficiarii acestui sprijin temporar cu caracter excepțional sunt fermierii activi, înscrişi în evidenţa APIA cu cod unic de identificare, care au depus cerere unică de plată în anul 2020 și care respectă criteriile de eligibilitate, specifice schemei de sprijin temporar cu caracter excepțional acordat fermierilor și IMM-urilor care au fost afectați în mod deosebit de criza COVID-19.

Fermierii activi sunt: -beneficiarii care au îndeplinit calitatea de fermier activ și au încasat plăți directe conform dovezilor verificabile aferente cererii unice de plată din campania 2019; -beneficiarii care au solicitat plăți directe pentru prima dată în anul 2020 și îndeplinesc prevederile OM nr. 619/2015 cu modificările şi completările ulterioare.

Pentru ce efectiv de animale se acorda sprijinul?

Beneficiarul sprijinului trebuie sa dețina minim 5 UVM și maxim 90 UVM femele adulte din specia bovine, înregistrate în RNE.

Fermierul trebuie să dețină minim 5 UVM, maxim 90 UVM femele adulte (vârsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine înregistrate în RNE în fiecare exploatație cu cod ANSVSA.

Bovinele înregistrate în RNE ulterior datei de 1 iulie nu vor fi eligibile pentru sprijin.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Valoarea sprijinului este de maxim 7000 Euro/fermier/exploatație, astfel:

  • între 5 UVM – 10 UVM – 1000 Euro
  • între 11 UVM – 20 UVM – 2500 Euro
  • între 21 UVM – 30 UVM – 3500 Euro
  • între 31 UVM – 40 UVM – 4750 Euro
  • între 41 UVM – 50 UVM – 5000 Euro
  • între 51 UVM – 60 UVM – 6000 Euro
  • între 61 UVM – 90 UVM – 7000 Euro

În cazul în care solicitantul care îndeplinește condițiile de eligibilitate deține mai mult de o exploatație cu cod ANSVSA, sprijinul se acordă pentru efectivul total de bovine deținute în exploatația agricolă și nu separate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA.

În cazul în care un fermier are o exploataţie mixtă (zootehnic și vegetal sau sector zootehnic – specii de animale diferite sau sector vegetal culturi anuale sau perene diferite), care se încadrează în aria de eligibiliate, sprijinul poate fi cumulat până la valoarea maximă de 7000 Euro/fermier/exploatație.

Solicitarea se depune la centrele APIA unde a depuse și cererea unică pe acest an, în perioada 25 septembrie – 23 octombrie 2020.

Fermierii care solicită ajutorul prin Măsura 21 trebuie să depună urmatoarele documente:

  • coordonatele bancare / trezorerie. Copia documentului menționat mai sus trebuie depusă doar dacă aceasta prezintă modificări față de documentul depus la cererea unică 2020.
  • procură notarială și o copie a CI / BI a reprezentantului (dacă este cazul).
  • extras din registrul exploatației / animalelor emis de operatorul Sistemului național de identificare și înregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezultă efectivul de bovine (taurine+bubaline) deținut la data de 1 iulie 2020, în exploatația / ile cu cod ANSVSA înscrisă/e în cerere.

Documentele pot fi transmise la centrele județene /locale APIA, prin fax, poștă sau format electronic scanat prin e-mail, cu condiția asumării prin semnătură de către beneficiar pe fiecare pagină a documentului transmis.

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Valoarea totala a sprijinului este de 150 de milioane de euro din fonduri europene rămase necheltuite din PNDR 2014-2020.

Related posts

Leave a Comment