Declararea stării de calamitate pentru situații de urgență pentru seceta pedologică

Declararea stării de calamitate pentru situații de urgență pentru seceta pedologică; Starea de calamitate se declară pe an agricol sau campanie agricolă;

Motivație:

Luând în considerare rezultatele centralizării la Centrul Operativ pentru Situații de Urgență din cadrul Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale, a informațiilor cuprinse în Rapoartele sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către Comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, prin care în anumite județe din sudul și sud-estul țării suprafața calamitată depășește 50% din suprafața agricolă a județului,

Ținând cont de problemele întâmpinate de către fermierii afectați de secetă, în special imposibilitatea îndeplinirii obligațiilor contractuale de livrare a produselor agricole primare, imposibilitatea obținerii de către toți fermierii părți în cadrul unor contracte comerciale a avizelor de forță majoră de la Camera de Comerț și Industrie a României sau de la camerele de comerț județene, pentru atestarea existenței cazurilor de forță majoră și a efectelor acestora asupra executării obligațiilor comerciale,

Înțelegând faptul că pentru gestionarea consecințelor în plan comercial a situației determinată de manifestarea fenomenului de secetă pedologică este necesară adoptarea unui act normativ prin care Comitetele județene pentru situații de urgență să poată declara stare de calamitate de secetă pedologică la nivelul județului, pe baza Rapoartelor sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către Comitetele județene pentru situații de urgență pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi,

În situația declarării stării de calamitate se creează premisele ca fermierii să se poată prevala de cadrul legislativ instituit în situația neîndeplinirii unor obligații contractuale, fără aplicare de sancțiuni,

În lipsa adoptării măsurilor prevăzute de prezenta ordonanță de urgență, fermierii vor fi în imposibilitatea respectării clauzelor contractuale privind livrarea cantităților de produse angajate prin contract, prin neaplicarea clauzei contractuale cu privire la forța majoră de care aceștia ar putea beneficia în relația cu cumpărătorul, ceea ce ar conduce la perturbarea pieței,

Totodată situația ar putea avea un impact major negativ la nivel social asupra fermierilor și a membrilor familiilor acestora, prin punerea în executare a clauzelor contractuale pentru nerespectarea obligațiilor prevăzute în acestea și plata unor despăgubiri,

Proceduri

Starea de calamitate reprezintă răspunsul la o situaţie de urgenţă de amploare şi intensitate deosebite, determinată de tipul de risc de secetă pedologică, constând într-un ansamblu de măsuri cu caracter temporar, proporționale cu nivelul de gravitate manifestat al acesteia şi necesar pentru înlăturarea eventualelor răspunderi contractuale și sancțiuni pe care le pot avea fermierii în relațiile comerciale.

Starea de calamitate se declară la nivel local, al municipiului București sau județean, atunci când din analiza Rapoartelor sinteză cu pagubele la culturile agricole, asociate fenomenului meteorologic de secetă pedologică, întocmite de către Grupurile de suport tehnic pe baza proceselor-verbale de constatare și evaluare a pagubelor la culturi, reiese că suprafața calamitată depășeste 50% din suprafața agricolă a localității/județului.

Starea de calamitate se declară pe an agricol sau campanie agricolă, după caz și după producerea efectelor fenomenului de secetă pedologică.

Declararea stării de calamitate este asimilată forței majore.

Comitetul județean pentru situații de urgență declară prin hotărâre, cu acordul prefectului, starea de calamitate de secetă pedologică la nivel de localitate/județ.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail:politici.agricole@madr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

MADR

Descarcati Ordonanta de urgenta:

Related posts

Leave a Comment