Ghid Măsura 21 sectorul bovine, ovine/caprine si vegetal

APIA: data limită de depunere a cererilor în cadrul Măsurii 21 este 23 octombrie 2020; Alocarea financiară este de 150 milioane de euro; stiri agricole

Cererile de solicitare sprijin se depun la APIA în perioada 25 septembrie – 23 octombrie

In cadrul masurii, vor fi sprijiniti fermierii din sectorul zootehnic, , respective crescatorii de bovine, ovine/caprine, dar si cei din sectorul vegetal, respective legume-fructe si cartofi.

Beneficiari

Potentialii beneficiari ai acestui sprijin temporar cu character exceptional sunt fermierii activi crescatori de animale din speciile bovine, ovine/caprine si/sau fermieri din sectorul vegetal, respective din sectorul legume-fructe si cartofi, inscrisi in evidenta APIA cu cod de identificare, care au depus cerere unica de plata in anul 2020 si care respecta criteriile de eligibilitate, specific schemei de sprijin.

Fermieri activi sunt:

 1. Beneficiarii care au indeplinit calitatea de fermier active si care au incasat plati directe conform dovezilor verificabile aferente cererii unice de plata din campania 2019;
 2. Beneficiarii care au solicitat plati directe pentru prima oara in anul.

Criterii de eligibilitate:

Conditii generale de accesare a M 21:

 • Solicitantul trebuie sa fie fermier active;
 • Solicitantul trebuie sa fie inregistrat la APIA cu cerere unica de plata eligibila pentru anul 2020;
 • Solicitantul nu poate primi sprijin decat o singura data in cadrul acestei masuri, prin PNDR 2014-2020;

Conditii specific sectorului bovine:

Solicitantul detine minimum 5 UMV si Maximum 90 UVM female adulte din specia bovine (taurine+bubaline), inregistrate in RNE, cu conditia de a avea inscrise minimum 5 UVM female adulte din specia bovine pe fiecare unitate de productie (exploatatie cu cod ANSVSA).

ATENTIE: Solicitantul trebuie sa detina minimum 5 UVM female adulte (varsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine inregistrate in RNE in fiecare exploatatie cu cod ANSVSA. Solicitantul trebuie sa detina la data de 01.07.2020 maximum 90 UVM female adulte (varsta de minimum 24 luni la data de 01.07.2020) din specia bovine, in toate exploatatiile cu cod ANSVSA inregistrate in RNE. Daca numarul de bovine eligibile pentru aceasta schema, din toate exploatatiile din cerere, depaseste numarul de 90 de capete, cererea de solicitare a sprijinului este respinsa de la plata.

Fiecare femela adulta din specia bovine pentru care se solicita sprijin trebuie sa aiba varsta de minimum 24 de luni la 1 iulie 2020.

Bovinele inregistrate in RNE ulterior datei de 1 iulie nu vor fi eligibile pentru sprijin.

Conditii specifice sectorului ovine/caprine:

Solicitantul detine minimum 50 capete female adulte din specia ovine sau minimum 50 capete female adulte caprine, inregistrate in RNE pe unitatea de productie/exploatatie cu cod ANSVSA.

Cele 50 de capete de female adulte pe care trebuie sa le detina solicitantul nu pot fi cumulate din cele doua specii (de ex: 20 ovine si 30 caprine). In fiecare exploatatie cu cod ANSVSA trebuie sa existe minim 50 de capete female adulte la data de 01.07.2020, din fiecare specie!

Fiecare female adulta din specia ovine sau caprine pentru care se solicita sprijin trebuie sa aiba varsta de minim 12 luni la data de 1 iulie 2020.

Conditii specific sectorului legume-fructe si cartofi

Solicitanrul a depus cerere unica de plata in campania 2020, pentru una sau mai multe culture aferente urmatoarelor coduri de cultura:

 • 351 – legume anuale în camp;
 • 251, 253 – cartofi;
 • 359, 360, 361, 362, 363 – legume în solarii tomate, castraveți, ardei, varză, vinete;
 • 654 – caiși și zarzări;
 • 655 – piersici;
 • 656 – cireși și vișini;
 • 801 – zmeur;
 • 802 coacăz;
 • 804 arbuști fructiferi.
 • 971 teren sub sere si solaria cultivat

Solicitantul are o suprafata minima de 0,1 ha/parcela legume, fructi cultivate in spatii protejate

Solicitantul are o suprafata minima de 0,3 ha/parcela legume cultivate in camp, fructi si cartofi.

Solicitantul poate beneficia de sprijin temporar cu character exceptional in sectorul legume-fructe si cartofi, atat pentru legume cultivate in camp, fructi si cartofi, cat si pentru legume, fructi cultivate in spatii protejate (sere si solarii).

Solicitantul trebuie sa exploateze un teren agricol cu o suprafata de cel putin 1 ha, in conformitate cu datele inscrise in cererea unica de plata 2020.

Depunerea cererii

Cererea de solicitare sprijin se poate depune personal sau prin representant.

In cazul in care cererea este depusa prin reprezentantul unei persone fizice este necesara o procura notariala care trebuie sa fie insotita de o copie BI/CI a reprezentantului. In cazul in care cererea este depusa prin reprezentantul unei persone juridice acesta va complete cererea de solicitare cu denumirea si CUI/CIF ale persoanei juridice, cu datele de identificare ale administratorului/titularului/reprezentantului legal, iar la rubricile din cererea de solicitare rezervate pentru imputernicit, va complete datele de identificare ale imputernicitului.

Cererea de solicitare, insotita de documentele generale si specifice, poate fi depusa la centrele judetene/locale ale APIA sau trimisa prin fax, posta sau format electronic scanat prin email, cu conditia asumarii prin semnatura de catre beneficiar pe fiecare pagina a documentului transmis.

In situatia in care solicitantul detine mai multe exploatatii situate pe raza mai multor unitati administrative teritoriale din judete diferite, acesta depune o singura cerere la centrul judetean/local APIA pe raza caruia isi are sediul social/domiciliul, sau unde a depus cererea unica de plata pentru anul 2020.

Beneficiarul are obligatia sa anunte orice modificare privind datele din cerere la centrul judetean/local APIA, unde a depus cererea de solicitare in termen de 5 zile lucratoare de la emiterea documentului.

Retragerea cererii

Benficiarul poate retrage cererea de solicitare a sprijinului. Prin intermediul celor trei formulare aferente fiecarei scheme.

Documente generale si specific anexate cererilor de solicitare a sprijinului

Documente generale:

Coordonatele bancare/trezorerie. Copia documentului trebuie depusa doar daca aceasta prezinta modificari fata de documentul depus la cererea unica 2020

Procura notariala si o copie a CI/BI a reprezentantului

Documente specific:

Sectorul bovine:

Extras din registrul exploatatiei/animalelor emis de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezulta efectivul de bovine detinut la dta de 1 iulie 2020, in exploatatie/ii cu cod ANSVSA inscrisa/e in cerere

Sectorul ovine/caprine

Extras din registrul exploatatiei/animalelor emis de operatorul Sistemului national de identificare si inregistrare a animalelor (SNIIA) din care rezulta efectivul de bovine detinut la dta de 1 iulie 2020, in exploatatie/ii cu cod ANSVSA inscrisa/e in cerere

Control la fata locului

APIA efectueaza controale administrative si la fata locului. Daca fermierul a fost selectat pentru control la fata locului si nu permite efectuarea controlului, cererea de solicitare va fi respinsa de la plata!

Vor verifica:

Pentru sectorul bovine si ovine/caprine:

Animalele care fac obiectul cererii de solicitare (sexul, pasaportul, crotaliile)

Existenta registrului individual al exploatatiei (RIE)

Exactitatea inregistrarilor in RIE pentru perioada 01.07.2020- data efectuarii controlului

Documentele care au stat la baza inregistrarilor in RIE (formulare de miscare, formulare de identificare, etc.)

Pentru sectorul legume-fructe si cartofi

Suprafata aferenta culturii de legume, fructi in spatii protejate; legume cultivate in camp, fructi si cartofi pentru care se solicita sprijin.

Sanctiuni

Cererea de solicitare sprijin este respinsa de la plata in urmatoarele situatii:

 • Cererea este depusa in afara termenului legal
 • Nu au fost atasate la cerere documentele generale si specific
 • Beneficiarul a refuzat controlul la fata locului
 • In urma controlului administrative si/sau la fata locului rezulta ca beneficiarul nu se incadreaza in limitele minime/maxime mentionate.

Efectuarea platilor

Sprijinul va fi acordat sub formă de sumă forfetară, care urmează să fie plătită până la 30 iunie 2021, pe baza cererii de sprijin aprobată de autoritatea competentă până la 31 decembrie 2020.

Cuantumul sprijinului este de maxim 7000 Euro/fermier/exploatație, astfel:

Click pe imagine pentru a te inscrie!

Sprijinul pentru sectorul bovine/exploatatie:

 • între 5 UVM – 10 UVM – 1000 Euro
 • între 11 UVM – 20 UVM – 2500 Euro
 • între 21 UVM – 30 UVM – 3500 Euro
 • între 31 UVM – 40 UVM – 4750 Euro
 • între 41 UVM – 50 UVM – 5000 Euro
 • între 51 UVM – 60 UVM – 6000 Euro
 • între 61 UVM – 90 UVM – 7000 Euro

În cazul în care solicitantul care îndeplinește condițiile de eligibilitate deține mai mult de o exploatație cu cod ANSVSA, sprijinul se acordă pentru efectivul total de bovine deținute în exploatația agricolă și nu separate pentru fiecare exploatație cu cod ANSVSA.

Sprijinul pentru sectorul ovine sau caprine/exploatatie:

 • Intre 50-100 capete – 500 euro
 • Intre 101-200 capete – 800 euro
 • Intre 201-300 capete – 1300 euro
 • Intre 301-400 capete – 1700 euro
 • Intre 401-500 capete – 2100 euro
 • Peste 500 capet – 2500 euro

Sprijin pentru sectorul legume, fructi si cartofi/exploatatie

Legume cultivate în camp, fructi si cartofi:

 • între 0,3 ha și 1 ha sprijin de 700 euro;
 • între 1,01 ha și 3 ha sprijin 1200 euro;
 • între 3,01 ha și 5 ha sprijin 3000 euro;
 • între 5,01 ha și 10 ha sprijin 4.000 euro;
 • peste 10 ha sprijin 5.000 euro.

Legume, fructe cultivate în spatii protejate:

 • între 0,1 ha și 0,29 ha sprijin de 700 euro;
 • între 0,3 ha și 0,5 ha sprijin 1200 euro;
 • între 0,51 ha și 1 ha sprijin 3000 euro;
 • între 1,01 ha și 2 ha sprijin 4.000 euro;
 • peste 2 ha sprijin 5.000 euro.

In cazul in care un fermier are o exploatatie mixta care se incadreaza in aria de eligibilitate, sprijinul poate fi cumulat pana la valoarea maxima de 7000 de euro/fermier/exploatatie.

In cazul in care beneficiarul a solicitat sprijin pentru mai multe sectoare, iar valoarea totala de plata depaseste suma de 7000 euro, plata se va efectua dupa cum urmeaza:

 • se plateste integral primul sector pentru care a fost autorizata cererea la plata;
 • restul sumei de plata pana la valoarea maxima de 7000 euro va fi repartizata urmatorului sector autorizat la plata.

Descarca intregul Ghid al Masurii 21 si Cererile de solicitare sprijin

Related posts

Leave a Comment