Pătarea brună a frunzelor şi tecilor

Pătarea brună a frunzelor şi tecilor

Rhynchosporium secalis (Oudem.) J. Davis (sin. Marssonina secalis Oudem.) – Pătarea brună a frunzelor şi tecilor

Sunt atacate frunzele, mai mult cele de la bază, pe care la început apar pete mici, de culoare albăstruie-verzuie. Cu timpul petele se extind căpătând o formă lenticulară, ajungând la 6-15 x 3-5 mm. Ele capătă o culoare galbenă-deschis, înconjurate de un brâu brunalbăstrui. Petele pot fi izolate sau în cazul unor atacuri puternice, asociate, aria afectată ajungând la dimensiuni mari. Mai târziu, ţesuturile din dreptul petelor se necrozează, devin cenuşii-albicioase şi se sfărâmă, rămânând doar nervurile frunzei.

Conidiile sunt fusiforme, alungite sau cilindrice, de 12-20 x 2-4 µm, incolore, cele tinere unicelulare, cele mature, bicelulare, cu celula superioară înconvoiată.

Related posts

Leave a Comment