Tarife pentru analize fizico-chimice și granulometrie

Importanța analizelor fizico-chimice ale solului; Nu veți pierde bani pe îngrășăminte inutile dacă se cunoaște exact tipul și cantitatea de îngrășăminte;

Tarife pentru analize fizico-chimice și granulometrie

Pentru Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET este important fiecare fermier, indiferent de mărimea suprafeţei pentru care solicită analize agrochimice, studii agrochimice şi/sau studii pedologice. Aplicarea de îngrăşăminte chimice şi/sau organice trebuie să se facă numai în funcţie de gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, de cultura preconizată şi de producţia scontată, precum şi de cultura premergătoare. Cantităţile de îngrăşăminte mai mici decât optimul necesar înseamnă lipsa de efecte, iar cele mai mari decât optimul necesar, înseamnă ineficienţă economică şi riscuri în compromiterea culturilor.

După o muncă grea în a găsi cele mai bune soluții pentru fermieri, am definitivat (puțin vam târziu) oferta noastră de analize fizico-chimice!

Tarife pentru analize fizico-chimice și granulometrie:

ABCD
CrtDeterminareaPret Probă Medie*Pret Probă Medie**
1pH (în apă)7.548.84
2Carbonați alcalino-pământoși9.6511.31
3Calcar activ9.6511.31
4Analiză granulometrică54.7764.19
5Fosfor solubil în AL13.3615.66
6Potasiu solubil în AL10.0711.80
7Humus24.2728.44
8Azot total24.3428.53
9Azot nitric15.6318.32
10Azot amoniacal15.6318.32
11Indice de azot31.1736.54
12Reziduu fix11.1013.01
13Anioni+cationi în extract apos74.8087.67
14Sodiu schimbabil14.5417.05
15Suma bazelor SB14.3616.83
16Aciditate schimbabila SH14.3616.83
17Materie organică18.5621.75
18Umiditate la 105 gr C7.739.07
19Coeficient higroscopic10.2011.95
20Greutate volumetrică (densitate aparentă)9.1710.75
21Aluminiu mobil16.6519.52
22Aciditatea hidrolitică12.0414.11
23Aciditatea totală26.6231.20
24Azot total îngrășăminte52.6161.66
25Fosfor total75.9288.99
26Potasiu total67.2878.86
27Mangan12.9215.14
28Zinc12.9215.14
29Bor12.9215.14
30Cupru12.9215.14
31Fier12.9215.14
32Plumb12.9215.14
33Cadmiu12.9215.14
34Nichel12.9215.14
35Crom12.9215.14
36Cobalt12.9215.14
37Molibden12.9215.14
38Magneziu12.9215.14

Explicații:

* Prețurile din coloana C se aplică în următoarele situații:

 1. dacă locația ta este la o distanță de max 300 de km față de București, iar suprafața este mai mare de 150 de hectare;
 2. dacă dacă locația ta este la o distanță mai mare de 300 de km față de București, iar suprafața este de minim 250 de hectare .

** Prețurile din coloana D se aplică în următoarele situații:

 1. dacă locația ta este la o distanță de max 300 de km față de București, iar suprafața este cuprinsă între 75 și 149 de hectare;
 2. dacă dacă locația ta este la o distanță mai mare de 300 de km față de București, iar suprafața este cuprinsă între 125 și 249 de hectare.

Pentru suprafețe mai mici decât cele de mai sus se aplică prețul din coloana D la care se adaugă o taxă de deplasare:

Pentru detalii suplimentare și un preț personalizat luați legătura cu un reprezentant al nostru: Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET, București, sector 2, Calea Moșilor nr. 158, sc. B, et. 2, agrimanet@agrimanet.ro, agrocoophub@gmail.com, 0790 218 611

Taxă de deplasare

Atenție: Proba medie corespunde unei suprafețe de 5 hectare (pentru culturile de câmp)! Prețurile, deci, sunt per probă medie! Adică aprox. 175 lei la noi, 273 lei – 325 lei la concurență.

Mai jos aveți tabelul cu suprafața parcelei corespunzătoare unei probe medii agrochimice:

Ce mai intră în prețul final al buletinului de analiză?

Pregătit probe, Calcule buletine și indicatori agrochimici 17.40 lei

Planul de Fertilizare

Pentru fiecare probă medie se emite un plan de fertilizare. De exemplu: avem un fermier cu 160 de hectare, acesta va avea 32 de probe medii, in consecință va plăti 100 de lei pentru planul de fertilizare.

Plan de Fertilizare

Formulare:

Pentru a vă face un deviz este necesar să completați cererile de mai jos. Acest fapt nu presupune o acceptare din partea dumneavoastră! Numai așa putem face o ofertă personalizată, ulterior urmând să o acceptați sau nu.

De la momentul acceptării ofertei, materializată prin semnarea unui contract, ajungem la dumneavoastră în fermă pentru prelevare probe în maxim 5 zile calendaristice. Rezultatele analizelor vor fi disponibile în maxim 30 de zile.

Pentru detalii suplimentare și un preț personalizat luați legătura cu un reprezentant al nostru: Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET, București, sector 2, Calea Moșilor nr. 158, sc. B, et. 2, agrimanet@agrimanet.ro, agrocoophub@gmail.com, 0790 218 611

Studii agrochimice

Prin partenerii noștri, Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET efectuează activităţi specifice de pedologie şi agrochimie pentru:

 • determinarea stării de aprovizionare a solurilor cu elemente nutritive;
 • determinarea pH-ului solurilor;
 • utilizarea raţională şi eficientă a îngrăşămintelor chimice şi a amendamentelor;
 • determinarea favorabilităţii terenurilor agricole pentru diverse culturi;
 • determinarea claselor de calitate, rezultate din notele de bonitare pentru folosinţe agricole;
 • bonitări în vederea efectuării de schimburi de terenuri, concesionări, arendări, comasări de parcele, scoateri definitive sau temporare ale terenurilor din circuitul agricol;
 • înfiinţarea şi modernizarea plantaţiilor de livezi, vii, amenajări legumicole, amenajări silvice;
 • exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • cercetări în câmpurile experimentale;
 • stabilirea, delimitarea şi inventarierea unităţilor de sol-teren;
 • stabilirea categoriilor şi subcategoriilor de folosinţă a terenurilor;
 • identificarea, delimitarea şi inventarierea tipurilor de degradări ale solurilor/terenurilor;
 • stabilirea restricţiilor terenurilor pentru anumite destinaţii;
 • stabilirea măsurilor agropedoameliorative şi antierozionale corespunzătoare;
 • bonitări în vederea efectuării de schimburi de terenuri, concesionări, arendări, comasări de parcele, scoateri definitive sau temporare ale terenurilor din circuitul agricol;
 • redarea în circuitul agricol a terenurilor degradate şi/sau poluate, prin prevenirea şi combaterea aridizării;
 • exploatarea raţională şi eficientă a terenurilor agricole;
 • servicii de consultanţă.

Pentru detalii suplimentare și un preț personalizat luați legătura cu un reprezentant al nostru: Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET, București, sector 2, Calea Moșilor nr. 158, sc. B, et. 2, agrimanet@agrimanet.ro, agrocoophub@gmail.com, 0790 218 611

Related posts

Leave a Comment