AgrimaneTrials – Centru de Inovare Agricola

Centrul de Inovare Agricola, AgrimaneTrials, este rezultatul colaborarii dintre fermieri, mediul academic si unitatile de cercetare si dezvoltare a agriculturii, private sau publice, pentru a conduce la o mai mare eficientizare, durabilitate si dezvoltare a agriculturii in Romania. In cadrul vizitelor organizate in campurile experimentale fermierii observa evolutia solutiilor propuse.

Acceleram adoptarea tehnologiilor agricole de precizie pentru a stimula productivitatea. Misiunea este de a oferi cunoștințe și practici pentru creșterea productivității și calității culturilor și pentru a dezvolta soluții durabile pentru agricultura si mediu.

Lucram cu fermieri interesati de cele mai noi tehnologii, astfel incat noile tehnologii și tehnici pot fi cercetate, dezvoltate și demonstrate în mediul agricol comercial. Fermele acoperă toate categoriile de culturi.

Am ajuns la o rețea de peste 500 de fermieri inovatori, orientați spre viitor, care doresc să testeze și să învețe tehnologii și soluții de ultimă oră. Această rețea valoroasă accelerează procesul de dezvoltare a produsului, punându-l în mâna clienților-țintă în scenarii din lumea reală. Produsul isi incepe  mai devreme ciclul de viață.

Principalul obiectiv al Centrului constă în efectuarea de cercetări privind evaluarea capacității de producție a soiurilor și hibrizilor plantelor agricole cultivate în condițiile din ce în ce mai atipice ale evoluției principalilor factori meteorologici, care conduc la aridizarea unor zone importante din sudul României. 

Serviciile oferite sunt:

Observații fenologice și determinări biometrice și de laborator la experiențele și loturile de cereale păioase:

 • Respectarea epocii de semănat; Respectarea densității la semănat (conform cerințelor cerințelor fiecărei firme) b.g./m2 ;
 • Observații fenologice: •Data răsăritului; •Efectuarea densității în toamnă plante/m2 ; •Evaluarea rezistenței la ger prin note (1 foarte rezistent- 9 sensibil); •Efectuarea densității în primăvară pl/m2 ; •Evaluarea pierderilor în primăvară %; •Portul plantei; •Evaluarea numărului de frați; •Notarea ritmului de creștere; •Notarea/toleranței la boli ( înainte de înspicare și în timpul formării elementelor de productivitate); •Observații privind gradul de pruinare; •Tipul spicului; •Uniformitatea parcelei; •Rezistența la cădere (înainte de înspicat, după înspicat și după prezența unor fenomene meteorologice extreme).
 • Determinări biometrice: •talia plantei (cm); •lungimea spicului (cm); •număr de spiculețe/spic; •greutatea spicului; •greutatea boabelor în spic.
 • Determinari de laborator: •MMB (g) •MH kg/Hl; •Determinarea conținutului de proteină ; •U % la recoltate •Calculul coeficientului de corecție pentru umiditatea stas; •Cantărirea producției / parcelă; •Calculul producțiilor medii pe unitatea de suprafață la U% stas; •Calcul statistic și interpretarea rezultatelor; •Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție în funcție de evoluția principalilor factori climatici.

Observații fenologice și determinări biometrice și de laborator la experiențele și loturile de rapita:

 • Observații privind bolile și dăunătorii
 • Observații fenologice: •Data răsăritului; •Efectuarea densității în toamnă plante/m2 ; •Evaluarea rezistenței la ger prin note (1 foarte rezistent- 9 sensibil); •Efectuarea densității în primăvară pl/m2 ; •Evaluarea pierderilor în primăvară %; •Uniformitatea parcelei; •Rezistența la cădere.
 • Determinări biometrice: •talia plantei (cm); •număr de ramuri pe plantă; •număr silicve/ramură; •număr silicve/planta.
 • Determinări de laborator: •MMB (g) •MH kg/Hl; •Determinarea conținutului de ulei; •U % la recoltate •Calculul coeficientului de corecție pentru umiditatea stas; •Cantărirea producției / parcelă; •Calculul producțiilor medii pe unitatea de suprafață la U% stas; •Calcul statistic și interpretarea rezultatelor. •Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție în funcție de evoluția principalilor factori climatici).

Observaţii fenologice şi determinări biometrice efectuate la porumb:

•Data semănat •Data răsărit •Densitatea (pl/ha) – la răsărit- la recoltat •Capacitatea de lăstărire  •Data înflorit  •Data mătăsit  •Decalaj înflorit- mătăsit (zile) •Stay green note  •Talia  plantei (cm)  •Inserţia ştiuletelui principal (cm)  •Data maturităţii fiziologice  •Rezistența la cădere şi frângere (notă) •% plante atacate de Ustilago maidys  •U% la recoltare •Coeficientul de corecţie la U=14% •Producţia medie Kg boabe/ha (STAS)  •MMB (g)  •MH (kg/hl) •Lungime ştiulete (cm) •Tipul bobului  •Număr rânduri  •Număr boabe pe rând  •Număr ştiuleţi pe plantă •Plante sterile (%)  •Rezistența la boli și dăunători specifici (notă) •Producţia/parcela stiuleţi kg  •Producţia kg ştiuleţi/ha  •Randamentul  %  •Producţia   boabe   kg/ha

Observaţii fenologice şi determinări biometrice efectuate la floarea soarelui:

•Data semănatului; •Data răsăritului; •Densitatea (pl/ha) – la răsărit;  •Data butonozării;  •Data înfloritului; •Data mătăsitului;  •Stay green (note);  •Talia  plantei (cm);  •Forma capitulului (concav/convex); •Poziția capitulului; •Diametrul capitulului (cm); •Data maturităţii fiziologice;  •Rezistența la cădere şi frângere (note); •Rezistența/toleranța la principalele boli ale florii soarelui (note / % plante afectate); •Densitatea (pl/ha) la recoltare;  •U% la recoltare; •Coeficientul de corecţie la U=14%;  •Producţia medie Kg boabe/ha (STAS);  •MMB (g);  •MH (kg/hl); •Producţia/parcelă kg;  •Producţia medie kg/ha;  •Calcul statistic și interpretarea rezultatelor. •Interpretarea și corelarea rezultatelor de producție cu  evoluția principalilor factori climatici

Crop Protection

AgrimaneTrials desfășoară evaluări ale eficacității și toleranței inputurilor agricole. Testarile sunt efectuatepentru a evalua:

Eficacitatea și/sau toleranța culturilor la erbicide, insecticide, fungicide, agenți tensioactivi, stabilirea dozelor minime având în vedere permanent protecția mediului înconjurator și eficiente economica, etc.

Testarea unor biostimulatorilor – de sinteza sau biologici – care să asigure protecția necesară plantelor  în condiții de stress.

Echipa noastra

AgrimaneTrials asigură specialiștii necesari bunei desfăsurări a activității de cercetare, cu un colectiv format din următoarele specialități:

 • Genetică și ameliorare, testări ecologice;
 • Protecția plantelor, testări ecologice, biologie;
 • Ameliorare floarea soarelui;
 • Automatizarea proceselor si suport in transformare digitala.

Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET, București, sector 2, Str. Calea Moșilor nr. 158, sc. B, et. 2, Număr de ordine în R.C.: J40/14284/2011, EUID: ROONRC.J40/14284/2011, CUI: 29404309, cont:  RO15RZBR0000060022717135, Raiffeisen Bank, agrimanet@agrimanet.ro, agrocoophub@gmail.com, 0790 218 611

Descarcati prezentarea AgrimaneTrials: