APIA: Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră; primirea declarațiilor de vizare/a cererilor prin mijloace electronice sau poștă/curier.

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră În contextul actual privind epidemia de Coronavirus pe teritoriul României, Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că, în perioada 01.03 – 31.08.2021, pentru obţinerea sumei de bani reprezentând renta viageră agricolă aferentă anului 2020, Centrele județene APIA și al Municipiului București, vor proceda la primirea declarațiilor de vizare/a cererilor și a documentelor justificative prin mijloace electronice de comunicații sau poștă/curier. Doar în cazuri excepționale, rentierii care nu au posibilitatea de a transmite electronic documentele, se pot prezenta fizic…

Read More

Condiții de acordarea a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal

Condiții de acordarea a ajutoarelor naţionale tranzitorii în sectorul vegetal; Condiții pentru a beneficia de acordarea ajutoarelor naţionale tranzitorii;

La depunerea cererii unice de plată, fermierii trebuie să prezinte la APIA: a) copie de pe cartea de identitate/buletinul de identitate/paşaport/certificatul de înregistrare la oficiul registrului comerţului/certificatul de înregistrare fiscală, după caz, iar în cazul reprezentantului, copie de pe datele de identificare, respectiv carte de identitate/buletin de identitate/paşaport/; b) dovada deţinerii unui cont bancar activ; c) procura notarială, în cazul în care fermierul persoană fizică împuterniceşte o persoană pentru depunerea cererii unice de plată în numele său sau pentru a-l reprezenta în relaţia cu APIA. Documentele care fac dovada că…

Read More

APIA: Adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor”

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră; primirea declarațiilor de vizare/a cererilor prin mijloace electronice sau poștă/curier.

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor” Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) reamintește că, începând cu data de 08 februarie 2021, a demarat activitatea de eliberare de adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor”, care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA, pentru anul de angajament 2021. Potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de…

Read More

APIA: Startul Campaniei de informare privind primirea Cererilor Unice de Plată în anului 2021

Startul Campaniei de informare privind primirea Cererilor Unice de Plată în anului 2021; Depune Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie – 15 Mai 2021

Startul Campaniei de informare privind primirea Cererilor Unice de Plată în anului 2021 Agenţia de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură (APIA) informează că astăzi, 15 februarie, demarează Campania de informare a fermierilor cu privire la primirea Cererilor Unice de Plată în anului 2021, sub sloganul: “APIA ÎN SPRIJINUL FERMIERILOR! EXPERIENȚĂ, IMPLICARE, PROFESIONALISM Depune Cererea Unică de Plată în perioada 01 Martie – 15 Mai 2021!” Deoarece siguranța în contextul pandemiei Covid 19 este extrem de importantă pentru instituția noastră, fermierii vor putea să-și înregistreze Cererile unice de plată în anul…

Read More

Adrian Pintea: „Pe plăţile directe aveam peste 3,8 miliarde de euro pentru fermierii români”

Adrian Pintea: "Pe plăţile directe, în perioada 2021-2022, aveam peste 3,8 miliarde de euro pentru fermierii români"; stiri agricole

Aflat într-o vizită de lucru la Botoşani, directorul Agenţiei de Plăţi şi Intervenţii pentru Agricultură (APIA), Adrian Pintea, a precizat că România va beneficia, în perioada 2021-2022, de un ajutor financiar european de peste 3,8 miliarde de euro pentru plata subvenţiilor în agricultură. Banii vor ajunge la fermierii români pe schemele de plată deja existente, subvenţiile din fonduri europene urmând să fie acordate atât pentru terenuri, cât şi pentru animale. „Pe cei doi ani de tranziţie, s-a aprobat de Comisia Europeană Regulamentul 2220 care prevede că, pentru anii 2021- 2022…

Read More

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor”

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră; primirea declarațiilor de vizare/a cererilor prin mijloace electronice sau poștă/curier.

APIA eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor” Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează că eliberează adeverințe pentru beneficiarii Măsurii 14 “Bunăstarea animalelor”, care au depus cerere de plată și care intenționează să acceseze credite în vederea finanțării activităților curente, de la instituțiile bancare și nebancare ce au încheiat convenții cu APIA, pentru anul de angajament 2021. Astfel, potrivit convențiilor, la solicitarea scrisă a fermierului, APIA eliberează o adeverință prin care confirmă că acesta a depus cerere de plată aferentă anului de angajament 2021, pentru Măsura…

Read More

APIA: În perioada 08 – 21 februarie 2021 se depun cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor”

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră; primirea declarațiilor de vizare/a cererilor prin mijloace electronice sau poștă/curier.

Depunerea cererilor de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” din cadrul PNDR 2014 – 2020 Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, în perioada 08 – 21 februarie 2021, se depun cererile de plată pentru Măsura 14 „Bunăstarea animalelor” – pachetul a) – plăți în favoarea bunăstării porcinelor și pachetul b) – plăți în favoarea bunăstării păsărilor din cadrul PNDR 2014 – 2020. Cererea de plată va fi completată online individual prin accesarea site-ului www.apia.org.ro, iar după tipărire, verificare și semnare se depune la Centrul…

Read More

APIA: suma totală autorizată la plată pentru sprijinul cuplat în sectorul zootehnic

Startul Campaniei de vizare a carnetelor de rentă viageră; primirea declarațiilor de vizare/a cererilor prin mijloace electronice sau poștă/curier.

Stadiul plăților în Campania 2020 Agenția de Plăți şi Intervenție pentru Agricultură (APIA) continuă autorizarea plății regulare pentru Campania 2020, până la acest moment fiind autorizați la plată un număr de 767.907 fermieri, reprezentând un procent de 93,54% din numărul total al fermierilor eligibili care au depus Cerere unică de plată în Campania 2020. Suma totală autorizată la plată este de 2,14 miliarde euro, din care: 1,69 miliarde euro din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA); 373,36 milioane euro din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR); 74,21 milioane euro…

Read More

APIA explică politica agricolă comună pe înțelesul tuturor

Calendar APIA luna martie 2021; Demarează Campania de Cereri unice pentru 2021; Plata Ajutoarelor Naționale Tranzitorii; stiri agricole

Politica agricolă comună pe înțelesul tuturor Lansată în 1962, politica agricolă comună (PAC) este un parteneriat între agricultură și societate, între Europa și agricultorii săi. PAC este o politică comună pentru toate țările din UE. Ea este gestionată și finanțată la nivel european din resursele bugetului UE. Temeiul juridic pentru politica agricolă comună este stabilit în Tratatul privind Funcționarea Uniunii Europene (TFUE). Articolul 39 din Tratatului privind funcționarea Uniunii Europene stabilește obiectivele PAC. Acestea se refera la: creșterea productivității agricole prin promovarea progresului tehnic și asigurarea utilizării optime a factorilor…

Read More

La mulți ani, Adrian Pintea! Mesajul către fermieri al domnului Adrian Pintea

Primăriile vor sprijini fermierii în obținerea documentelor necesare cererilor unice de plată. Adrian Pintea. Stiri agricole

Cu ocazia zilei de naștere redăm integral mesajul domnului director general APIA, Adrian Pintea, către fermierii români: Anul 2020 a fost un an atipic care a impus regândirea paradigmei operaționale și adaptarea acesteia unui nou mod de lucru, guvernat de imperiul digital. În condițiile distanțării sociale și a nevoii de limitare a interacțiunii fizice, a trebuit să găsim soluții care să ne permită să ne continuăm activitatea în mod eficient, fără sincope și în același timp, cu respectarea noilor reguli socio-sanitare impuse de prezența acestei pandemii. În ciuda crizei provocate…

Read More