Accesul solicitanților de fonduri europene la informații

Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale accesul solicitanților de fonduri europene la informații; Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR); stiri

Prin  Baza de Date cu Prețuri de Referință (BDPR), Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale ( AFIR) facilitează accesul solicitanților de fonduri europene la informații, în același timp, simplificând procedura de achiziție. Astfel, elementele care se regăsesc în această Bază de date, vor putea fi achiziționate de către beneficiarii privați PNDR, în mod direct, fără a mai parcurge nicio altă procedură de achiziție.

Prețul înscris în baza de date online reprezintă prețul de vânzare către beneficiar (cu transport, montaj, instructaj personal, punere în funcțiune, alte taxe etc).

Beneficiarii Programului Național de Dezvoltare Rurală ( PNDR) care utilizează Baza de Date cu Prețuri de Referință a AFIR aplicabilă PNDR, pentru achiziționarea în mod direct a mașinilor, utilajelor și echipamentelor trebuie să acorde o atenție deosebită următoarelor aspecte:

Pentru decontare, beneficiarul privat va prezenta contractul de vânzare – cumpărare însoțit de certificatul de conformitate al produsului, în care MARCA ȘI MODELUL TREBUIE SĂ FIE IDENTICE CU CELE ÎNREGISTRATE ÎN BAZA DE DATE cu prețuri de referință și o Anexă în care este detaliat standardul de echipare al bunului care face obiectul cererii de plată, care trebuie să cuprindă minim dotările înscrise în Baza de date.

În cazul în care se constată că MARCA ȘI MODELUL nu sunt identice cu cele înregistrate în Baza de Date și că STANDARDUL DE ECHIPARE nu cuprinde cel puțin toate dotările înscrise în Baza de Date, NU SE DECONTEAZĂ CONTRAVALOAREA BUNULUI CARE FACE OBIECTUL CERERII DE PLATĂ ȘI BENEFICIARUL VA ACOPERI INTEGRAL CONTRAVALOAREA BUNULUI RESPECTIV.

Baza de Date cu Prețuri de Referință cuprinde, în această fază, numai informații și date privind mașini, utilaje, echipamente specializate, sere, silozuri, hale, grajduri și mobilier. Centralizarea și înscrierea altor informații și date transmise de către producători/ importatori/ dealeri, privind servicii, lucrări sau alte bunuri în afara celor menționate, se vor realiza într-o etapă ulterioară, care va fi comunicată de către AFIR.

Prezenţa unui element în Baza de Date oferă informaţii privind gradul de echipare și preţul de referinţă FĂRĂ SĂ SE ASIGURE ELIGIBILITATEA ACESTUIA ÎN CADRUL PROIECTELOR.

Atenție! Preţurile produselor aflate în perioada de promoţie sunt afișate în baza de date on-line și nu vor influenţa preţurile de referinţă din Baza de Date.

Atenție! Modificarea standardului pentru elementele care sunt afișate în Baza de date cu prețuri de referință online pe site-ul AFIR nu se poate face decât o singură dată pe an, dar nu la mai puțin de 12 luni de la data publicării online a elementului.

informare AFIR

Related posts

Leave a Comment