Agricultura digitală pe înțelesul nostru

Agricultura digitală pe înțelesul nostru. Modelul este simplu: observați, orientați, decideți, acționați (OODA). Stiri agricole

Agricultura digitală este despre un frate geamăn digital care modelează în continuu producția agricolă; geamănul digital este cronologia punctelor de decizie luate de-a lungul sezoanelor agricole. Cronologia este știința aranjării evenimentelor în ordinea lor de apariție. De asemenea, agricultura este actul de a crește ceva și de a-i îmbunătăți creșterea.

Modelul este simplu: observați, orientați, decideți, acționați (OODA)

Toate punctele de decizie de-a lungul sezonului agricol sunt o serie de evenimente și fiecăruia îi corespunde o decizie. Fiecare decizie contribuie la rezultatul final, la realizarea unei producții bune. Dacă decizia nu este finalizată în intervalul de timp specific, procesul de producție suferă și evenimentul declanșator are rezultate. Dacă ai fi pilot de vânătoare, vei fi doborât.

În agricultură pot exista venituri pierdute, costuri ridicate, fenomene meteo etc. pentru a caracteriza un întreg sezon. Perioada de timp a deciziei este definită de durata unui proces care reprezintă aceast concept OODA; este un model abstract al unui proces repetabil. Această buclă de decizie include aceiași patru pași: observați, orientați, decideți și acționați. Există o buclă părinte – aceasta poate fi un model de administrare bazat pe informații istorice (o buclă de gestionare a fermei) și există numeroase bucle interne care fac parte din fenomenele temporale ale sezonului agricol.

OBSERVAȚI(A):

Solul are o memorie. Topologia și orizonturile sale nu se schimbă. Dacă a existat un stres l un moment dat, probabil că va mai exista un altul în viitor. Acest stres ar putea fi o buruiană, o insectă, o deficiență de nutrienți, un nivel scăzut de umiditate etc. Aceste fapte istorice au un geamăn digital în computer, cu precizia dată de GPS, care ne poate reaminti stresul respectiv. Mai mult, știm care a fost și va fi acel stres. Nu trebuie să căutăm ceva nou până nu examinăm ceea ce a fost. Avem un geamăn digital care ne poate aminti continuu fenomenul exact pe care să ne concentrăm.

Vă ORIENTAȚI = DETECȚIE / LOCALIZARE / IDENTIFICARE / VERIFICARE:

Acest pas începe atunci când, după observație, există detectarea stresului. Acesta este un punct important. În acest moment de detectare, există o multitudine de informații disponibile.

În primul rând, și mai ales, stresul este cunoscut. Stresul are un trecut și a fost localizat imediat geo spațial. Aceste informații pot fi utilizate pentru a determina dacă a existat o răspândire, dacă s-a propagat și care pot fi limitele sale. Comparând acest lucru cu indicațiile anterioare se măsoară eficiența atenuării / remedierii anterioare; se stabilește simultan modelul despre toată istoria locației respective.

Se identifică stresul. Toate informațiile de identificare sunt disponibile, inclusiv ciclurile de creștere și întreaga sa patologie. Deci se identifică, informează și verifică stresul. Acest lucru poate influența decizia dacă este același stres sau dacă se transformă în ceva mai complex și mai persistent. De asemenea, indicația facilitează identificarea prin limitarea numărului de entități de căutat și de potrivire. Această identificare deschide o serie de informații nu numai despre locația câmpului, ci și informații disponibile de la alți utilizatori. Acest proces de orientare către un stres specific permite precizia, minimizează costurile și limitează etapa de decizie pentru a atinge precizia chirurgicală, inclusiv pentru zonele nemonitorizate.

DECIDEȚI – ANALIZĂ și CURS DE ACȚIUNE:

Datorită etapei de mai sus, fiecare decizie reprezintă un număr limitat de răspunsuri / decizii ce dau naștere unor cursuri de acțiune. Pentru a înțelege alegerile, toate faptele etapei “Orientați” trebuie să fie dezvăluite și analizate. Adesea, aceste fapte includ toate evenimentele timpurii care susțin cursurile de acțiune și decizia finală care trebuie luată. Fără a trece prin acest pas, decizia este în pericol.

Evenimentele etapei “Orientați” necesită analize. Uneori este un proces simplu; alteori procesul este mai profund, complex și mai implicat. Astăzi, lumea analizei este dominată de discuțiile despre Inteligența Artificială (AI); totuși ceea ce este necesar nu este altceva decât informații istorice despre observație, o aritmetică simplă și poate domeniul predictiv al statisticilor.

Un alt aspect este calitatea datelor; o înțelegere a provenienței datelor și a contextului. În absența acestor două considerații, „orice drum vă va duce tot acolo”. Pentru a face o evaluare exactă a etapei “Orientați”, trebuie înțelese proveniența și contextul datelor. În ce stadiu de vegetație ne aflăm? Ce linii de acțiune l-au precedat? Întrebări ca acestea oferă datelor un context care poate minimiza sau maximiza valoarea datelor și a analizei.

În cele din urmă, în acest pas trebuie luată o decizie. Nici o decizie nu este, într-adevăr, o decizie. Rezultatul acestui pas dezvăluie adesea o decizie singulară din toate cursurile de acțiune. Din nou, este posibil ca această decizie să nu fi fost vizibilă fără analiza și reflecția asupra datelor disponibile în pasul orient.

ACȚIONAȚI / REMEDIERE și VALIDARE:

Deciziile de atenuare și remediere abordează o mulțime de răspunsuri: de la o decizie chirurgicală bazată pe informații localizate, punctuale, măsurate cu precizie, până la acțiuni pe câmpul larg sau pe întreg teritoriul zonei pentru a elimina o amenințare gravă. Informațiile din etapa “Orientați” și “Decizie” vor stabili în detaliu acțiunea și calendarul pentru a obține un rezultat corect.

Independent de decizia luată, la un anumit interval de timp post-decizie și post-acțiune, trebuie făcută o repetare a pașilor de Observare și Orientare pentru a valida faptul că într-adevăr stresul a fost tratat corespunzător și rezultatul dorit a fost atins. Dacă nu au fost tratate, trebuie să existe o nouă decizie și un nou mod de acțiune și de atenuare / remediere / validare. Dacă au fost realizate, nu este nevoie de nimic în plus. Pasul de validare este unul dintre cei mai des neglijați pași în orice proces de decizie.

Agricultura digitală este despre un frate geamăn și modelarea continua a tehnologiei de cultură. De la pregătirea terenului până la recoltare avem o buclă lungă OODA cu numeroase alte bucle OODA. Toate aceste bucle OODA trebuie completate în intervalele de timp determinate de rolul lor în procesul tehnologic. Această schiță și structură a sezonului agricol definește personalitatea fratelui nostru digital.

Related posts

Leave a Comment