Cantitatea maximă de azot pe care fermierii o pot aplica pe hectar

cantitatea maxima de azot/ha

Cantitatea maximă de azot pe care fermierii o pot aplica pe hectar

Fermierii care încalcă regulile cu privire la folosirea îngrășămintelor chimice vor fi sancționați și nu vor putea să încaseze integral subvențiile agricole pe suprafață.

Fermele care nu efectuează studiul agrochimic pentru elaborarea planului de fertilizare a culturilor agricole trebuie să respecte standardele privind cantitatea maximă de îngrășăminte minerale cu azot (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol, de 170 kg azot/ha, în mod fracționat, cu excepția pajiștilor permanente. Pe pajiștile permanente cu pante mai mici de 12%, cantitatea maximă de azot (substanță activă) este de 100 kg/ha, iar pe cele cu pante mai mari sau egale cu 12%, cantitatea maximă de azot este de 80 kg/ha.

În cazul fermelor care efectuează studii agrochimice, cantitatea de azot mineral (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol este cea rezultată din aceste studii, conform planului de fertilizare.

În cazul fermelor care nu efectuează studii agrochimice, cantitatea de azot mineral (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol este cea rezultată din planul de fertilizare simplificat întocmit de fermieri și aprobat de direcțiile pentru agricultură județene.

Standardele privind cantitatea maximă de îngrășăminte cu azot (substanță activă) care poate fi aplicată pe terenul agricol, în mod fracționat, nu includ cantitatea de azot provenită din aplicarea îngrășămintelor foliare pe culturile agricole.

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri cu panta până la 12%:

Standarde privind cantităţile maxime de îngrăşăminte cu azot care pot fi aplicate pe terenuri cu panta peste 12%:

Mai jos puteți descărca planul de fertilizare, modelul simplificat:

Related posts

Leave a Comment