Ecoscheme teren arabil – Ce valoare au și cum le obținem

Ecoscheme teren arabil - Ce valoare au și cum le obținem. Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil. Stiri agricole

Practici benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil

Beneficiarul:

 • se încadrează în categoria fermierilor activi (conform definiției naționale) în înțelesul articolului 4 din Regulamentul (UE) 2115/2021 de stabilire a normelor privind sprijinul pentru planurile strategice care urmează a fi elaborate de statele membre în cadrul politicii agricole comune (planurile strategice PAC);
 • este beneficiar de BISS fost SAPS;

Suprafața eligibilă:

Eco-schema se aplică pe toate suprafețele de culturi în teren arabil, pe hectar. Totodată sunt eligibile suprafețele de teren necultivat (lăsat pârloagă) pe o perioada de maxim un an, întreținute în bune condiții agricole.

Condiții generale:

 • Se angajează să respecte condițiile specifice eco-schemei;
 • Trebuie să dețină o exploatației de minim 5 ha teren arabil, cu parcele de minim 0,3 ha;
 • Trebuie să cultive pe minim 5% din totalul terenului arabil declarat, culturi anuale bogate în proteină vegetală/leguminoase, fixatoare de azot, care se pot recolta, precum: soia, mazăre de consum/furajeră, măzăriche, sparcetă, trifoi, facelia, fasole, fasoliță, ghizdei, năut, lupin, linte, bob, lucernă, arahide, amestecuri de leguminoase și graminee perene, rapiță, floarea soarelui.

Condiții specifice:

În cadrul tehnologiilor agricole în teren arabil benefice pentru mediu, fermierul trebuie să aplice la alegere două practici benefice pentru mediu, din cele patru de mai jos, după caz, în funcție de dotarea tehnologică de care dispune:

1. Trebuie să aloce peste 3 % din terenul arabil pentru elementele neproductive (inclusiv teren lăsat pârloagă). Pentru calcularea proporțiilor diferitelor culturi, suprafața acoperită de o cultură poate include elemente de peisaj care fac parte din suprafața eligibilă: arbori izolați, arbori în aliniament în cazul în care lățimea șirului de arbori măsurată la nivelul solului nu depășește 2 m, pe care nu se poate desfășura activitate agricola; în cazul perdelelor forestiere lățimea acestora poate fi de maxim 30 de metri.

2. Să practice DIVERSIFICAREA culturilor prin înființarea a mai multor culturi pe terenul arabil, în funcție de suprafață, după cum urmează:

 • în cazul suprafețelor cuprinse între 5 ha și 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin două culturi diferite, iar cultura principală să acopere maximum 75% din terenul arabil;
 • în cazul suprafețelor de peste 30 ha, fermierul trebuie să cultive cel puțin trei culturi diferite, iar cultura principală poate să acopere maximum 75% din terenul arabil, respectiv două culturi preponderente să acopere împreună maxim 95% din terenul arabil;
 • Indiferent de mărimea exploatației pentru care solicita sprijinul prin aceasta eco-schemă, în cazul în care suprafața de teren arabil este cultivată în proporție de peste 75% cu iarbă / plante erbacee / leguminoase, sau acoperită cu culturi aflate sub apă o mare parte a ciclului de producție, pe suprafața rămasă, cultura principală trebuie să ocupe maximum 80% din terenul arabil rămas.
 • perioada care trebuie luată în considerare pentru calcularea proporțiilor de constituire a practicii de diversificare a culturilor în terenul arabil din cadrul exploatației este cuprinsa între mai — septembrie a anului de cerere;
 • Suprafețele pe care se seamănă un amestec de  semințe, indiferent de speciile incluse în amestec, sunt considerate acoperite cu o singură cultură.

3. Să practice o tehnologie de agricultură de tip conservativ – “No tillage sau minimum tillage” pe toată suprafața exploatației sau pe o parte a exploatației, caz în care, este eligibil doar pe suprafața exploatată sub această formă agrotehnică. Pentru a deveni eligibil pe suprafața pe care nu practică o agricultură de tipul conservativ, fermierul este obligat să aplice practicile de diversificare, cu excepția cazului în care suprafața neacoperită de practica conservativă este mai mică de 5 hectare, caz în care nu mai este necesară diversificarea.

4. Să aplice practica de fertirigare rațională – care presupune administrarea nutrienților cu apa de irigare, funcție de stadiul de creștere și dezvoltare a plantelor, pe toată suprafața exploatației sau pe o parte a exploatației, caz în care, este eligibil doar pe suprafața exploatată sub această formă agrotehnică.

Dimensiunea cuantumului și planificarea cuantumului unitar

Se acordă o plată anuală pe suprafața de teren arabil eligibila, suplimentară BISS, conform art. 31 alin. (7) lit. a din Regulamentul 2115/2021. Pentru perioada 2023 – 2027 cuantumul indicativ a fost calculat luând în considerare că suprafața determinată din IACS în anul 2020 a fost de 6.185.000 ha, care va reprezenta ținta indicativă de atins.

Conform calculelor MADR sunt trei scenarii:

 1. 60 euro/ha pentru o suprafață medie de 6.250.000 de hectare;
 2. 74 de euro/ha, în cazul în care în primii ani, urmare a necesității crescute de acomodare cu noua măsura, va fi posibil să existe situația înregistrării unui număr scăzut de beneficiari (5.013.190 ha);
 3. 53 euro/ha în cazul în care se va înregistra un număr crescut de beneficiari, respectiv hectare de teren arabil (7.000.000 ha).

Related posts

Leave a Comment