PNS: Plata redistributivă – valoare și condiții

Plata redistributivă - valoare și condiții. 51 euro/ha în anul 2023, ajungând la 54 euro / ha în anul 2027. Stiri agricole. PNS

Sprijin redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS)

Intervenția presupune acordarea unei plăți unice pe hectarul eligibil declarat de fermier, decuplată  de producție.

Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil se acorda fermierilor care au dreptul la o plata in temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și se acorda pentru exploatațiile agricole cuprinse între 1-50 ha.

Definirea beneficiarilor eligibili și criteriile specifice de eligibilitate

Fermierul este eligibil pentru plata BISS.

Sprijinul redistributiv pentru venit sub forma unei plăți decuplate anuale per hectar eligibil se acorda fermierilor care au dreptul la o plata in temeiul sprijinului de bază pentru venit în scopul sustenabilității și se acorda pentru:

  • fermierul care exploatează o suprafață cuprinsa între 1-50 ha, în mod special din cadrul gospodăriilor țărănești, definite prin Legea 6 / 2022.
  • nu beneficiază de sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității, fermierii care si-au fragmentat exploatațiile după 2020 si nici fermierii ale căror exploatații sunt rezultatul fragmentarii respective. Cazurile în care se consideră că fermierii nu și-au fragmentat/divizat exploatațiile în scopul de a beneficia de plata redistributivă vor fi reglementate prin legislația națională.

51 euro/ha în anul 2023, ajungând la 54 euro / ha în anul 2027

Plafonul anual reprezintă 10% din plafonul total anual al plăților directe (FEGA) care se calculează după efectuarea transferul din FEGA către FEADR.

Plata anuală unitară pe suprafață rezultată ca raport între plafonul anual al intervenției CRISS și numărul de hectare eligibile determinate de APIA în fiecare an de plată, având în vedere că se acordă fermelor care se încadrează în intervalul 1-50 ha.

Având în vedere suprafața determinată IACS din Campania 2020 pentru fermele cuprinse între 1-50 ha, respectiv de 3.748.473 ha, pentru anul 2023 cuantumul indicativ de plată este de 51 euro/ha în anul 2023, ajungând la 54 euro / ha în anul 2027.

Fermele care depășesc 50 de hectare nu sunt eligibile la CRISS.

Related posts

Leave a Comment