Rugina brună

Rugina brună

Puccinia recondita Rob. ex. Desm. f. sp. tritici Erikss. – Rugina brună

Sunt atacate ambele feţe ale limbului frunzelor (mai frecvent cea superioară) şi mai rar tecile, tulpinile şi spicele. Boala apare din luna aprilie, intensitatea cea mai mare înregistrându-se în prima jumătate a lunii iunie.

Pe frunze sunt prezente numeroase pustule (uredosori) izolate unele de altele, brune, eliptice sau ovale, de 1-2 x 0,5-1,0 mm, pulverulente, răspândite neregulat, alcătuite din uredospori. La început pustulele sunt acoperite de epidermă, mai târziu prin descuamare sunt puşi în libertate sporii. Spre sfârşitul perioadei de vegetaţie a grâului, de obicei când frunzele încep să se îngălbenească, apar pustule mici (teliosori), negricioase, lucioase, fiind acoperite de epidermă, risipite neregulat pe limb, alcătuite din teliospori; teliosorii se formează în număr mare pe faţa inferioară a frunzelor, pe tulpini sunt dispuşi în şiruri neregulate, iar uneori confluează. *

Uredosporii sunt globuloşi, de 20-28 x 17-24 µm, unicelulari, gălbui-brunii, echinulaţi şi pedunculaţi. Teliosorii sunt de 30-45 x 12-25 µm, bicelulari, uşor ştrangulaţi în dreptul septei. Celula superioară a teliosporului este de culoare brună-închis, iar vârful este trunchiat, drept sau oblic; celula inferioară este de culoare brună-deschis, îngustată către bază, unde se înserează de un peduncul scurt, bruniu.

Related posts

Leave a Comment