Sprijiniți sectoarele de creștere a porcinelor și a păsărilor!

Sprijiniți creșterea porcinelor și a păsărilor! Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România; Uniunea Crescătorilor de Păsări din România

In numele fermierilor români pe care îi reprezentăm, solicităm în regim de urgență alocarea fondurilor bugetare pentru implementarea tuturor actelor normative menite să sprijine sectoarelor de creștere a porcinelor și a păsărilor.

Click pe imagine pentru a te inscrie!

Criza privind sănătatea publică prin care trece și România afectează aceste sectoare într-o măsură ridicată, punând în pericol funcționarea și chiar existența acestora pe termen scurt și mediu. Suntem într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere financiar și epidemiologic și un sprijin real din partea Guvernului este reprezentat doar de alocarea sumelor prevăzute de cadrul legislativ în vigoare.

Vă reamintim că fermierii din sectorul creșterii porcinelor se confruntă cu probleme legate de preț, răspândirea continuă a Pestei Porcină Africană și mulți dintre ei sunt în pragul falimentului sau în faliment, pierderile totale până în acest moment ajungând la 1 miliard de euro. În ultimii 3 ani au fost sacrificați/eutanasiați 600.000 de porci urmare a infectării cu Pestă Porcină Africană, iar 86% dintre aceștia au fost sacrificați de fermele comerciale, principalii furnizori de carne de porc în comerțul intern. Totodată, au fost ucise cca 47.000 scroafe din fermele comerciale ceea ce reprezintă un deficit suplimentar de 2 mil purcei pentru îngrășare pe care va fi necesar să îi importam. Sectorul are nevoie de investiții pentru a putea asigura aprovizionarea cu purcei pentru fermele de îngrășare și pentru a produce carne de porc pentru consum.

În ceea ce privește sectorul avicol, producția este încă insuficientă, valoarea importurilor este uriașă iar producția de ouă pentru consum este subdezvoltată. În timp ce fermierii vând la poarta fermei cu cele mai mici prețuri din UE, sub valoarea costurilor de producție, și acumulează stocuri mari, comerțul intracomunitar cu carne de pasăre și ouă de consum, de calitate îndoielnică și la prețuri de dumping, continuă, accentuând și mai mult situația grea a sectorului avicol. În timp ce prețurile la poarta fermei s-au redus continuu din decembrie 2019 până în iunie 2020, conform Observatorului Prețurilor UE, Indicele Prețului de Consum (prețul la consumator), conform INS, a crescut continuu, la sfârșitul lunii iunie 2020 acesta a înregistrat o creștere cu 2,5% la consumator. Deși prețul la poarta fermei la ouă de consum s-a redus cu 26% prețul la consumator a scăzut doar cu 4%.

Atragem atenția că pe fondul pandemiei de COVID-19, efectivele de păsări din România s-au redus cu cca 20% până la jumătatea anului 2020 și, dacă circulația materialului biologic avicol va fi din nou restricționată în UE, producția poate scădea chiar și cu 40%.

În condițiile actuale, producătorii locali de carne de porc pot asigura doar 30% din necesarul pentru consumul intern, România fiind în situația de a importa restul de 70% pentru a asigura securitatea alimentară a populației.

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România vă solicită o intervenție rapidă pentru oprirea căderii sectorului avicol, sector campion în creșterea animalelor, prin acordarea de sprijin imediat în conformitate cu legislația UE pentru:

  • – subvenționarea depozitării produselor avicole,
  • – ajutor pentru fermierii care nu pot popula din cauza reducerii pieței produselor avicole și
  • – ajutor pentru dezvoltarea fermelor de reproducție – incubație – creștere, conform legislației în vigoare.

Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România vă solicită alocarea fondurilor pentru aplicarea Legii nr. 195/2018 privind aprobarea Programului de susținere a crescătorilor de suine pentru activitatea de reproducție care să acopere toate cererile depuse până în acest moment și aprobarea modificărilor propuse pentru a putea fi implementate, asigurarea unui ajutor de stat fermelor de creștere și îngrășare pentru a putea produce la capacitate maximă și pentru despăgubirea pierderilor de venit datorate crizei COVID și sprijinirea asociațiilor noastre prin crearea unui cadru legislativ corect și predictibil (norme de aplicare la Legea nr. 123/2020 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului emisă de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, Ordin pentru aprobarea Normei sanitare veterinare privind condițiile de biosecuritate în exploatațiile de porcine emis de Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor, Legea 204/2008 privind protejarea exploatațiilor agricole emisă de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale).

Sperăm că asigurările pe care le-am primit de la domnia voastră privind întreaga disponibilitate a Guvernului de a sprijini fermierii corecți nu vor rămâne doar la stadiul declarativ. Suntem într-o situație extrem de dificilă din punct de vedere financiar și epidemiologic și un sprijin real din partea Guvernului este reprezentat doar de alocarea sumelor prevăzute de cadrul legislativ în vigoare.

Continuarea acestei situații va duce în mod cert la falimentul acestor sectoare cu efecte dezastruoase atât economice, cât și în asigurarea necesarului pentru consumul intern.

Cu deosebită considerație,

Ioan Ladoși, Prof. univ. dr. Ilie Van presedinti APCPR si UCPR

Note:

Asociația Producătorilor de Carne de Porc din România – APCPR este asociația crescătorilor de suine din România care reprezintă și susține interesele fermelor comerciale de producție a cărnii de porc, autorizate sanitar veterinar, în relația cu autoritățile publice locale și centrale naționale și europene.

Fondată în anul 1991, APCPR este una dintre cele mai longevive asociații ale sectorului zootehnic din România. În cei 29 de ani de activitate, asociația a contribuit la dezvoltarea filierei cărnii de porc din România prin implicarea activă în elaborarea strategiilor sectoriale și a legislației, dezvoltarea de parteneriate cu organizații de profil și ca membru fondator a unor organisme de reprezentare și de piață, dintre care amintim: membră fondatoare a Organizației Interprofesionale „Carne de Porc”, membră fondatoare a Federației Naționale Pro Agro, membră în Comisia de Clasificare a Carcaselor, membră în cadrul Consiliului Consultativ al ANSVSA, membră a UECBV și reprezentare prin experți pentru Grupele de Dialog Civil al UE prin intermediul UECBV.

Uniunea Crescătorilor de Păsări din România – UCPR este o asociație cu caracter profesional, fără scop lucrativ, nonguvernamentală, autonomă, cu personalitate juridică, construită pe criteriul specificului activității de ramură avicolă.

Uniunea desfășoară activități și servicii profesionale, tehnice, economice și științifice, de interes comun pentru membrii săi, astfel încât activitatea acestora să devină cât mai profitabilă.

Constituită în anul 1993 cu scopul realizării unității organizatorice a crescătorilor de păsări din România, îndeplinește rolul de liant între agenții economici care activează în domeniul aviculturii.

Obiectivul principal al Uniunii constă în reprezentarea intereselor membrilor în fața organelor de stat și / sau a forurilor competente prin formularea unor propuneri privind elaborarea de acte normative, potrivit legii, menite să conducă la întărirea, menținerea și dezvoltarea sistematică a aviculturii românești.

ASOCIAȚIA PRODUCĂTORILOR DE CARNE DE PORC DIN ROMNIA
România, București, sect. 2, 020491
Str. Vasile Lascăr nr. 5-7, et. 1, cam. 31-32
Tel / Fax: +40-21-310-33-61 / Tel: +40-21-312-59-64
E-mail: executiv@apcporc.ro

UNIUNEA CRESCĂTORILOR DE PĂSĂRI DIN ROM NIA
România, Bucureşti, sect.1, 011202
Bd. Ion Mihalache nr. 106, bl. 84, sc. A, et. 9, ap. 24
Tel/Fax: +40-21-666-37-65
E-mail: officeUCPR1993@yahoo.com

Related posts

Leave a Comment