Tehnologii inovative în fertilizare – Avantajele biopreparatelor bacteriene

Tehnologii inovative în fertilizare – Avantajele biopreparatelor bacteriene

Utilizarea noilor tehnologii de fertilizare, cât și un tratament adecvat la sămânță va aduce cu sine o serie de beneficii atât pentru sol, cât și, implicit, pentru plante. Utilizarea unor fertilizatori inovativi pentu agricultura românească (produse de fertilizare pe bază de culturi bacteriene vii), cât și a unor combinații de culturi bacteriene au rolul de a crește și dezvolta masa vegetală a plantelor și, implicit, susținerea creșterii și dezvoltării armonioase a culturilor astfel încât să se obține un randament maximizat al producției agricole.

În cadrul Centrului de Inovare Agricolă AGRIMANET s-a efectuat o serie de experimente cu diferite tehnici de fertilizare în scopul determinării eficacității fiecăreia dintre acestea. Materialul biologic a fost reprezentat de soiul de grâu GLOSA, tratat cu produsul de fertilizare biologic, pe bază de culturi bacteriene vii – AZOTOHELP.

În primul experiment s-a fertilizat foliar în fenofaza EC 30; EC 31-32; EC 39. În al doilea experiment s-a tratat sămânță, în al treilea experiment s-a aplicat produsul AZOTOHELP la sol, înainte de semănat. În cel de-al patrulea experiment s-a utilizat doar produsul testat.

La fiecare lot în parte s-au efectuat o serie de determinări biometrice ce au rolul de a prezenta diferențele dintre tipurile de fertilizare utilizate în cadrul testărilor.

Fertilizarea de bază s-a efectuat cu 40 kg/ha azot şi fosfor s.a., concomitent cu însămânțarea (N20: P20: K0 – 200 kg/ha) la care s-a adăugat azotat de amoniu (60 kg/ha N s.a.) primăvara la reluarea vegetaţiei.

Ca și metode s-au utilizat metodele de observație a culturilor, determinări ale parametrilor stabiliți, metode statistice și metode de analiză cantitativă și calitativă.

Tehnologia de cultivare

Planta premergătoare: rapiță

Lucrări efectuate: Combinator

Dată semănat: 09.10.2021

Densitate de semănat: 450 b.g/mp

Fertilizare: 40 kg/ha azot şi fosfor s.a., concomitent cu însămânțarea (N20: P20: K0 – 200 kg/ha) la care s-a adăugat azotat de amoniu (60 kg/ha N s.a.) primăvara la reluarea vegetaţiei

Tratamente:

• 09.10.2021 erbicidare preemergenta

• 01.04.2022 0.3l/ha Rival (erbicid) + 0.5l/ha Mirador Xtra (fungicid) +0.15l/ha Lamdex (insecticid)

• 19.05.2022 0.3kg/ha Lamdex (insecticid) + 0.5l/ha Zakeo (fungicid)

• 04.06.2022 0.75/ha Elantus Era (fungicid) + 0.15l/ha Lamdex (insecticid)

Dată recoltat: 06.07.2022

Suma precipitațiilor a fost de 451,2 mm.

Experiment 1 – Fertilizare foliară fenofaza EC 30; EC 31-32; EC 39

V1 – lot martor-nefertilizat,

V2 – tehnologie proprie fermei,

V3 – tehnologie proprie fermei + AZOTOHELP 0,5 L + 0,5 L + 0,5 L fenofaza EC 30; EC 31-32; EC 39

Rezultate:

 V1V2V3V2 vs V1V3 vs V1V3 vs V2
Producție to/ha4,46,477,5347,0471,1316,38

Experiment 2 – Tratament sămânță

V1 – lot martor-nefertilizat,

V2 – tehnologie proprie fermei,

V3 – tehnologie proprie fermei + AZOTOHELP 1,5 L/to tratament sămânță

Rezultate:

 V1V2V3V2 vs V1V3 vs V1V3 vs V2
Producție to/ha4,46,476,9647,0458,187,57

Experiment 3 – Aplicare la sol, înainte de semănat

V1 – lot martor-nefertilizat,

V2 – tehnologie proprie fermei,

V3 – tehnologie proprie fermei + AZOTOHELP 3 L/ha

Rezultate:

 V1V2V3V2 vs V1V3 vs V1V3 vs V2
Producție to/ha4,46,477,3347,0466,5913,29

Experiment 4 – Aplicare la sol, înainte semănat; tratament sămânță; fertilizare foliară EC 39

V1 – lot martor-nefertilizat,

V2 – tehnologie proprie fermei,

V3 – AZOTOHELP 5 L/ha aplicare la sol, înainte semănat; 1,5 L/to tratament sămânță; 0,5 L/ha fertilizare foliară EC 39

Rezultate:

 V1V2V3V2 vs V1V3 vs V1V3 vs V2
Producție to/ha4,46,478,6547,0496,5933,69

Concluzii

Rezultatele experimentale au arătat faptul că tratamentul cu fertilizantul biologic AZOTOHELP, la cultura de grâu, a influenţat pozitiv creşterea şi dezvoltarea plantelor, cu rezultate pozitive foarte semnificative din punct de vedere al cantităţii şi calităţii produselor agricole.

Tratamentul cu fertilizantul biologic AZOTOHELP are o influenţă pozitivă asupra creşterii suprafeţei foliare şi a menţinerii turgescenţei ţesuturilor vegetale, cu prelungirea perioadei de vegetaţie, ceea ce contribuie la acumularea de substanţe de rezervă în cantitate crescută, comparativ cu martorul netratat.

Producțiile cele mai ridicate s-au obținut, la soiul de grâu de toamnă Glosa, la variantele unde s-a aplicat, cumulat, AZOTOHELP la sol, la tratamentul seminței, dar și în vegetație , cu producții de peste 8,65 to/ha, înregistrându-se creșteri de 2,18 to față de loturile fertilizate cu îngrășăminte chimice și de 4,25 to față de lotul nefertilizat.

Din punct de vedere optimo-economic, utilizarea biopreparatelor bacteriene în culturile agricole are ca efect direct creșterea producției agricole prin stimularea creșterii și dezvoltării plantelor astfel încât randamentele loturilor fertilizate biologic vor fi mai mari decât cele fertilizate chimic.

Cel mai mare avantaj al folosirii produselor bacteriene este cel economic, cu un cost de maxim 630 lei per hectar înlocuind fertilizarea cu îngrășăminte chimice azotoase!

În ceea ce privește avantajul economic (direct), biopreparatele bacteriene au un preț mult mai mic decât îngrășămintele chimice convenționale. Pentru a reduce costurile în agricultură, specialiștii propun utilizarea acestor bacterii. Producția de enzime, acizi, hormoni de către bacterii joacă un rol important în ecosistemul agricol. Pentru a obține aceleași performanțe cu substanțele chimice, fermierii ar trebui să investească o sumă mult mai mare, dar fără să știe dacă vor obține o producție mai mare sau, implicit, un profit suplimentar.

Pentru mai multe informații vă rugăm să ne contactați la adresa de email contact@agrimasat.ro sau la 0720488504, 0790218611.

Related posts

Leave a Comment