Termenul pentru subvenția de 3.000 euro la final

Si anul acesta vom aloca bani pentru ciclul II din programil TOMATA; pentru ciclul I s-au înscris 18.128 de beneficiari; stiri agricole

Termenul pentru subvenția de 3.000 euro la final.

Valorificarea tomatele înscrise în programul de stat care acordă o subvenție de 3.000 euro pentru o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp se incheie pe 1 iulie.

Click pe imagine pentru a te inscrie!

Termenul inițial de 15 iunie a fost prelungit până la 1 iulie.

Termenul de 1 iulie, inclusiv, este ultima zi în care se mai pot vinde legumele înscrise în program. Atentie si la celelalte termene, respectiv termenul de depunere a documentelor justificative și de întocmire de către DAJ a situației centralizatoare cu sumele reprezentând ajutor de minimis.

Calendarul pe care trebuie să îl respecte legumicultorii este:

  • valorificarea producției până la data de 1 iulie inclusiv;
  • depunerea la DAJ a documentelor justificative care atestă valorificarea producției și copia Registrului de evidență a tratamentelor cu produse de protecția plantelor, până la data de 15 iulie inclusiv;
  • întocmirea de către DAJ și transmiterea situației centralizatoare a sumelor reprezentând ajutor de minimis la MADR, până la data de 31 iulie 2020.

Valoarea totatla a schemei de ajutor de minimis este de 187.500.000 lei, respectiv 39.477.000 euro și se asigură din bugetul pe anul 2020. Valoarea ajutorului de minimis este de maximum 3.000 euro/beneficiar/an.

Criterii cumulative pentru a fi eligibil:

  • să dețină o suprafață cultivată cu tomate în spaţii protejate de minimum 1.000 mp, marcată la loc vizibil, cu o placă indicator cu dimensiunile de circa 150 x 200 cm, pe care să se găsească inscripția „Program susținere tomate, anul 2020, beneficiar numărul _______, Direcţia pentru Agricultură a Judeţului ______/ Municipiului Bucureşti”;
  • să obțină o producție de minimum 3 kg tomate/mp;
  • să fie înregistrați în evidenţele Registrului agricol deschis la primăriile în a căror rază administrativ-teritorială se află suprafețele cultivate cu tomate în spațiile protejate în anul de cerere;
  • să dețină Registrul de evidență a tratamentelor cu produse de protecție a plantelor completat începând cu data înființării culturii;
  • să facă dovada producției realizate prin documente justificative privind comercializarea producției.

Related posts

Leave a Comment