Bilanț MADR: Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Ministrul Adrian Oros a susținut joi, 5 noiembrie 2020, o conferință de presă la sediul MADR.

Ministrul Adrian Oros a susținut joi, 5 noiembrie 2020, o conferință de presă la sediul MADR. Tema conferinței a vizat prezentarea raportului de activitate la un an de la preluarea mandatului de ministru al Agriculturii și Dezvoltării Rurale.

Programul Național de Dezvoltare Rurală 2014 – 2020

Stadiul implementării PNDR 2014-2020

Pe parcursul anului 2020, au fost lansate 10 sesiuni de depunere proiecte în cadrul PNDR 2014-2020, cu o suma licitată de 344,9 mil. euro.

• Alocare PNDR 2014-2020: 9,44 mld. euro (din care 8,13 mld. euro FEADR)

• Proiecte depuse: 71.178 cu o valoare publică 9,71 mld. euro.

• Proiecte selectate pentru finanțare: 45.465 în valoare publică de 5,39 mld. euro.

• Proiecte contractate: 42.674 în valoare publică de 5,13 mld. euro.

• Proiecte tranzitate din PNDR 2007-2013 în PNDR 2014-2020 în vederea finalizării: 19.034 cu o valoare publică de 0,42 mld. euro.

• Plăți efectuate (FEADR și Buget de stat): 6 mld. euro din care, în anul 2020 s-au plătit 1,304 mld. euro.

• Grad de absorbție FEADR de 71,45%.

Măsuri lansate în anul 2020

• Sub-măsura 4.2 „Sprijin pentru investiții în procesarea/marketingul produselor agricole – componenta de investiții în abatoare de capacitate mică în zona montană”, alocare financiară de 12,9 mil. euro, estimându-se finanțarea a unui număr de 40 de proiecte.

• Sub-măsura 4.3 „Investiții pentru dezvoltarea, modernizarea sau adaptarea infrastructurii agricole și silvice” – componenta infrastructură de irigații, alocare financiară de 43,7 mil. euro;

• Sub-măsura 5.1 „Sprijin pentru investițiile în măsuri preventive destinate să reducă efectele dezastrelor naturale, ale fenomenelor climatice nefavorabile și ale evenimentelor catastrofale probabile”, alocare financiară de 4,75 mil. euro pentru beneficiari publici și 8,3 mil. euro pentru beneficiari privați;

• Sub-măsura 5.2 „Sprijin pentru investiții privind refacerea terenurilor agricole și a potențialului de producție afectate de dezastre naturale, de condiții de mediu adverse și de evenimente catastrofale”, alocare financiară de 3,67 mil. Euro;

• Sub-măsura 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri” cu o alocare financiară de 43 mil. Euro cu două linii de finanțare distincte:

  • tinerii fermieri din țară de 23 mil. de euro
  • tinerii din diaspora de 20 de mil. de euro

• Sub-măsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, alocare financiară de 10 milioane euro.

• Sub-măsura 9.1a „Înființarea grupurilor de producători în sectorul pomicol”, alocare financiară de 1,9 mil. euro, acordându-se sub formă de plată multianuală pe o perioada de 5 ani.

• Sub-măsura 15.1 „Plăți pentru angajamente de silvo-mediu”, alocare financiară de 51,5 mil. euro.

• Sub-măsura 17.1 „Prime de asigurare a culturilor, a animalelor și a plantelor”, alocare financiară de 15 mil. Euro.

Produse Tradiționale – Sprijin pentru informare și promovare a produselor tradiționale

Măsura 3 ,,Scheme de calitate pentru produsle agricole și alimentare ”  

  • Submăsura 3.1 ”Sprijin pentru participarea pentru prima dată la schemele de calitate: – lansarea submăsurii în trimestrul IV 2020 – cu o alocare de circa 2 milioane euro
  • Submăsura 3.2 „Sprijin pentru activitățile de informare și de promovare desfășurate de grupurile de producători în cadrul pieței interne” – lansarea submăsurii în trimestrul IV 2020 – cu o alocare de circa 4,07 milioane euro

Related posts

Leave a Comment