Chesnoiu răspunde observațiilor CE pe marginea PNS

DNA cere ridicarea imunităţii domnului CHESNOIU, ministrul agriculturii, pentru săvârşirea infracţiunilor de abuz în serviciu. Stiri agricole

Poziția autorităților cu privire la scrisoarea de observații a Comisiei Europene

49 de pagini au observațiile CE, răspunsul domnului Chesnoiu 7!… Redăm din cuprinsul răspunsului MADR, fără să facem niciun comentariu. Fiecare înțelege ce dorește.

Este important de accentuat că PNS trebuie să propună soluții pentru situația particulară din România unde coexistă un număr extrem de ridicat de ferme mici care, în fapt, sunt gospodării țărănești, pe de o parte, cu ferme mari competitive, pe de altă parte.

Referitor la observația Comisiei privind asigurarea unei distribuții mai echitabile a plăților directe, apreciem că opțiunea stabilită deja în PNS este pe deplin argumentată, fiind bazată pe rezultatele analizei SWOT și consolidată în urma consultărilor cu reprezentanții fermierilor și organizațiilor din domeniul agriculturii și cercetării. Modalitatea în care a fost planificată și definită opțiunea de redistribuire a plăților va permite orientarea mult mai eficientă a sprijinului direct, exclusiv către fermele mici și mijlocii (respectiv categoria fermelor de la 1 la 50 ha, care reprezintă 97% din numărul total de fermieri înregistrați în IACS), prin raportare la programarea curentă (2014-2020/2021-2022).

România a optat pentru plata redistributivă în vederea direcționării eficiente a sprijinului pentru venit considerând că acesta este un instrument mult mai potrivit realităților naționale comparativ cu plafonarea plăților. Regulamentul European acordă această flexibilitate statelor membre, astfel încât acestea să aibă posibilitatea selectării celor mai adecvate și eficiente modalități de atingere a obiectivului privind distribuția echitabilă a plăților directe.

În plus, aplicarea plafonării poate conduce la un dezechilibru al sectorului agricol, cu impact asupra pieței și implicit asupra posibilității de asigurare a securității alimentare, lucru nedorit de altfel, în special, în actualul context geopolitic.

Totodată, prin maniera în care s-a definit sprijinul direct pentru tinerii fermieri, o parte considerabilă a plafonului destinat acestei intervenții se va adresa aceleiași categorii de ferme mici și mijlocii. în plus, fermele mici și mijlocii, ca urmare a respectării rigorilor sporite de mediu, vor beneficia și de oportunitatea de accesare a eco-schemelor, al căror plafon total este de 29% din anvelopa națională totală aferentă plăților directe. Eco-schemele vor contura o modalitate de dezvoltare și concentrare a eforturilor fermierilor mici și mijlocii spre creșterea sustenabilității și rezilienței agriculturii europene pe termen lung, în special prin intermediul promovării unei agriculturi la scară mică și prietenoasă cu mediul, având în vedere că micii fermieri reprezintă o garanție pentru păstrarea biodiversității și a resurselor naturale agricole.

Fermele mici și mijlocii vor beneficia în egală măsură cu restul categoriilor de fermieri de intervențiile privind sprijinul cuplat, atât din sectorul vegetal, cât și cel zootehnic.

Fermele mici și mijlocii vor fi sprijinite în vederea orientării spre piață, respectiv a restructurării și retehnologizării, iar pentru fermele de dimensiuni mai mari, care sunt esențiale în vederea asigurării unor produse la standarde competitive și a asigurării siguranței alimentare, accentul este pus asupra aplicării tehnologiilor performante și sustenabile în care digitalizarea și inovarea sunt caracteristici esențiale.

La nivel național prin intervențiile de dezvoltare rurală se are în vedere consolidarea fermelor care ating pragul minim de rentabilitate astfel încât în termeni reali să poată deveni competitive. Pragul minim de eligibilitate este de 12.000 SO.

Pentru intervenția adresată procesării produselor agricole sunt vizate atât formele asociative, dar si actori din sectorul industriei alimentare.

Totodată, pentru o mai bună integrare a fermierilor pe lanțul scurt, sunt explorate posibilitățile sprijinirii unor operațiuni distincte pentru cooperarea între fermieri și alte entități de tip agrohuburi.

Related posts

Leave a Comment