Conditii APIA pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic

Conditii APIA pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic; Conditii ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de SCZ pentru cresterea taurinelor din rase de carne, stiri agricole, subventii apia

Crescatori de animale, sprijinul cuplat este platit doar pentru rasele incluse in lista APIA! Daca un singur animal din cele minim 10 declarate in cererea unica este neconform APIA va va exclude de la plata si va impune sanctiuni.

Conditii ce trebuie indeplinite pentru a beneficia de sprijinul cuplat pentru cresterea taurinelor din rase de carne si metisii acestora:

a. solicită SCZ pentru un efectiv de animale de minimum 10 și maximum 250 de capete taurine de carne, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, constituit, după caz, din: (i) vaci din rase de carne; și/sau (ii) vaci metise cu rase de carne; și/sau (iii) tineret mascul și/sau femel din rase de carne; și/sau (iv) tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne; și/sau (v) tauri din rase de carne;

b. solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete taurine de carne beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete taurine de carne;

CITESTE SI:
Cine poate beneficia de Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri?
SCZ pentru creșterea ovinelor si caprinelor

c. tineretul mascul pentru care se solicită SCZ trebuie să aibă vârsta de maximum 25 de luni la data ieșirii din exploatație sau la data-limită de depunere a cererii unice de plată, după caz;

d. pentru tineretul femel până la prima fătare, dar nu mai târziu de vârsta de 32 de luni la data ieșirii din exploatație sau la data-limită de depunere a cererii unice de plată, după caz;

e. vacile de carne și/sau vacile metise cu rase de carne și/sau taurii de reproducție din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 12 ani vacile și de 6 ani taurii de reproducție la data-limită de depunere a cererii unice de plată;

f. efectivul de animale trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE;

g. să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000;

h. animalele pentru care se solicită SCZ trebuie să fie deținute de beneficiar cel puțin o perioadă de 8 luni de la data intrării în exploatație a acestora și până în momentul ieșirii/până la data depunerii cererii unice de plată, după caz, cu excepția vacilor din rase de carne și sau metise cu rase de carne care trebuie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data- limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploatației și/sau locației menționată în cerere; momentul ieșirii din exploatație menționat anterior trebuie să fie cuprins între ziua următoare închiderii perioadei de depunere a cererii unice de plată pentru anul precedent și data-limită de depunere a cererii unice de plată pentru anul curent;

i. toate animalele din categoria taurine din rase de carne și metișii acestora pentru care se solicită SCZ trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei;

j. animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:

 o singură dată pentru categoria tineret mascul și/sau femel prevăzută la lit. a) pct. (iii) și (iv);

 o singură dată pentru categoria tauri din rase de carne prevăzută la lit. a) pct. (v);

 anual pentru categoriile vaci din rase de carne și vaci metise cu rase de carne prevăzute la lit. a) pct. (i) și (ii).

SCZ pentru creșterea taurinelor din rase de carne și metișii acestora se acordă diferențiat pe următoarele categorii de animale, astfel:

a) vaci și tauri din rase de carne;

b) tineret mascul și/sau femel din rase de carne: 75% din cuantumul aferent categoriei prevăzute la lit. a);

c) vaci metise cu rase de carne și tineret mascul și/sau femel metis cu rase de carne: 50% din cuantumul aferent categoriei prevăzute la lit. a).

Lista cu rasele de taurine de carne se poate consulta aici: APIA: Rasele de taurine de carne care pot lua Sprjinul Cuplat Zootehnic

SCZ pentru vacile de lapte se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 10 și maximum 250 de capete vaci de lapte, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA;

b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 250 de capete vaci de lapte beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 250 de capete vaci de lapte;

c) vacile de lapte din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ îndeplinesc cumulativ următoarele condiții: (i) să aibă vârsta de maximum 8 ani la data-limită de depunere a cererii unice de plată; (ii) să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei, cu excepția vacilor de lapte din zonele montane prevăzute de submăsura 13.1 a PNDR 2014-2020, definite prin anexa nr. 8.2 „Metodologie desemnare zone eligibile M.13” și prezentate în anexa nr. 8.2 „Lista zonelor eligibile M.10, M.11, M.13”, în baza prevederilor art. 32 alin. (1) lit. a) și art. 32 alin. (2) din Regulamentul (UE) nr. 1.305/2013, care trebuie să fie înscrise în Registrul genealogic al rasei începând cu anul de cerere 2016; (iii) să fie menținute, pe o perioadă de reținere de 6 luni de la data-limită de depunere a cererii unice de plată, la adresa exploatației și/sau locației menționate în cerere; (iv) să fie identificate și înregistrate în RNE;

d) să aibă încheiat un contract, valabil pe o perioadă de minimum 6 luni de la data depunerii cererii unice de plată, cu un cumpărător și documente fiscale care să ateste livrarea laptelui și/sau fila/filele din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol în cazul vânzărilor directe;

e) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 1.760/2000.

Related posts

Leave a Comment