SCZ pentru creșterea ovinelor si caprinelor

Măsuri prevăzute în programul de guvernare pentru sectorul creșterii ovinelor/caprinelor; Buget alocat este de 80 de milioane de euro; stiri agricole

SCZ pentru creșterea ovinelor se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 150 și maximum 600 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;

CITESTE SI:
Cine poate beneficia de Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri?
Conditii APIA pentru Sprijinul Cuplat Zootehnic

b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 600 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 600 de capete de femele ovine și/sau berbeci de reproducție;

c) femelele ovine și/sau berbecii de reproducție din exploatație, pentru care beneficiarul solicită SCZ, să aibă vârsta de maximum 8 ani pentru femele și, respectiv, 6 ani pentru berbecii de reproducție la data-limită de depunere a cererii unice de plată;

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii;

e) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

f) femelele ovine și/sau berbecii de reproducție pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținuți, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, la adresa exploatației și/sau locației, menționată în cerere;

g) femelele ovine și/sau berbecii de reproducție pentru care se solicită SCZ, începând cu anul de cerere 2016, trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei;

h) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:

 o singură dată pentru berbecii de reproducție;

 anual pentru femelele ovine.

SCZ pentru creșterea caprinelor se acordă fermierilor activi care îndeplinesc cumulativ următoarele condiții:

a) solicită SCZ pentru un efectiv de minimum 50 și maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție, inclusiv, pe beneficiar, în exploatații cu cod ANSVSA, care au vârsta de minimum un an la data de 31 martie a anului de solicitare a SCZ;

b) solicitanții cu un efectiv mai mare de 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție beneficiază de SCZ calculat la nivelul a maximum 500 de capete de femele caprine și/sau țapi de reproducție;

c) femelele caprine și/sau țapii de reproducție din exploatație pentru care beneficiarul solicită SCZ să aibă vârsta de maximum 8 ani femelele și, respectiv, 6 ani țapii de reproducție la data- limită de depunere a cererii de plată;

d) efectivul de animale pentru care se solicită SCZ trebuie să fie identificat și înregistrat în RNE la data depunerii cererii unice de plată;

e) să dețină registrul individual al exploatației, completat și actualizat, în conformitate cu prevederile Regulamentului (CE) nr. 21/2004;

f) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru care se solicită SCZ trebuie să fie menținuți, pe o perioadă de reținere de 100 de zile de la data-limită de depunere a cererilor unice de plată, la adresa exploatației și/sau locației, menționată în cerere;

g) femelele caprine și/sau țapii de reproducție pentru care se solicită SCZ, începând cu anul de cerere 2016, trebuie să fie înscriși în Registrul genealogic al rasei;

h) animalele beneficiază de sprijinul cuplat în zootehnie astfel:

 o singură dată pentru țapii de reproducție;

 anual pentru femelele caprine.

Related posts

Leave a Comment