Folosește eficient îngrășămintele chimice – Oferta noastră pentru analizele de sol

Oferta Agrimanet pentru analize sol

De ce analize ale solului?

 • Veți ști exact tipul și cantitatea de îngrășământ care trebuie aplicată (pentru a îmbunătăți fertilitatea solului);
 • Gestionați fertilitatea solului;
 • Reduceți cheltuielile cu îngrășămintele;
 • Evitați supra-fertilizarea;
 • Ratele NPK pot fi reduse menținând în același timp productivitatea. Mai mult cu mai puțin!

Vă propunem două metode de lucru:

 1. metoda clasică prin care analizăm o probă medie de sol, formată din 10-20 probe parțiale pentru o unitate de 10 hectare;
 2. o metodă ce are la bază realizarea analizelor de sol prin intermediul senzorilor de sol, prin care măsurăm PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea, obținând date din 110 zone ale aceleași parcele de 10 hectare.

Analize fizico-chimice sol – Preț de la 33 lei/hectar

Instrucţiuni pentru prelevarea probelor de sol:

Instrucţiunea descrie, pe scurt, modul în care se face prelevarea probelor de sol pentru studii agrochimice. Instrucţiunea se aplică în cazul prelevării probelor de sol de către clienţi.

Materiale necesare:

– sondă agrochimică din ţeavă de oţel inoxidabil pentru recoltare la adâncime de 0 – 20 cm sau 0 – 40 cm;

– recipienţi pentru recoltare: cutii din lemn sau material plastic curate, fără riscul de a contamina proba;

– recipienţi pentru ambalare şi transport: preferabil pungi din material plastic autosigilante, curate;

O probă de sol se compune din 25 – 40 probe elementare şi trebuie să conţină minimum 500 g sol.

Mărimea parcelelor corespunzătoare unei probe:

 • culturi de câmp: maximum 5 ha;
 • culturi de pomi şi viţă de vie: maximum 2 ha;
 • păşuni şi fâneţe: maximum 10 ha;
 • culturi de legume în sere: maximum 2000 mp.

Probele elementare se recoltează parcurgând parcela în zig-zag.

În zonele limitrofe drumurilor, pe o lăţime de minimum 5 m nu se recoltează probe.

Adâncimea de recoltare:

 • 0 -20 cm: teren arabil şi sere;
 • 0 – 20 cm şi 20 – 40 cm: plantaţii de pomi şi viţă de vie;
 • 0 – 10 cm: păşuni şi fâneţe.

Identificarea probelor:

Pentru identificarea corectă a probelor, recipienţii de transport se etichetează sau se inscripţionează cu:

 1. numărul probei;
 2. data prelevării;
 3. locul prelevării;
 4. denumirea parcelei;
 5. suprafaţa parcelei, în ha (mp pentru sere)

În cazul în care, de pe aceeaşi parcelă se prelevează de la două adâncimi diferite, denumirea parcelei se scrie sub formă de fracţie: P/a, unde P este denumirea parcelei, iar a = 1 pentru adâncimea de 0 – 20 cm, respectiv a = 2 pentru adâncimea de 20 – 40 cm.

Probele prelevate se transportă în cel mai scurt timp posibil la laborator, evitând contactul cu eventuali contaminanţi (deşeuri, detergenţi, etc.).

Analize fizico-chimice sol pentru agricultura de precizie – Preț de la 28 lei/hectar

Metodele convenționale de aplicare a îngrășămintelor tratează uniform toate zonele unui câmp. Unele părți ale câmpului au nevoie de mai mult îngrășământ, iar alte părți ale câmpului au nevoie de mai puțin. Cu toate acestea, acest lucru este greu de judecat, iar majoritatea fermierilor distribuie îngrășămintele în mod egal, ducând la costuri mai mari, la creșterea emisiilor de gaze cu efect de seră, la modificarea pH-ului solului și la poluarea apei.

Hărțile de zonare a fertilizării arată fermierilor care părți din câmpurile lor au nevoie de o cantitate mai mare sau mai mica de îngrășăminte. Câmpul este împărțit în zone de fertilitate. Aceste zone sunt clasificate în funcție de conținutul în nutrienți, respective NPK, ținând cont însă și de PH-ul solului și de EC solului. Înțelegerea diverselor cerințe dintr-un câmp permite o mai bună plasare a nutrienților și, prin urmare, o absorbție îmbunătățită a nutrienților.

Folosind această tehnologie agricolă de precizie, fermierii își pot reduce costurile cu îngrășămintele, pot obține cantitatea potrivită de îngrășământ în zonele potrivite ale câmpului, își pot crește randamentul culturilor și își pot reduce emisiile de gaze cu efect de seră.

Cum procedăm?

Eșantionarea solului pentru agricultura de precizie are aceleași obiective ca metoda clasică, dar nu ne mai raportăm la o probă medie, ci obținem o acuratețe mult mai mare a distribuției NPK în sol – putem merge la o analiză centimetru cu centimetru (dar nu e necesar). Colectăm un număr adecvat de probe pentru a caracteriza cu exactitate nivelurile de nutrienți.

Dacă prin metoda clasică colectăm 20-25 probe/10 hectare, utilizând senzorii adunăm date din 110 zone ale aceleași parcele de 10 hectare.

Model de eșantionare și adâncime. Am adoptat un model tip grilă decalată așa cum se arată în figură, distanțele dintre punctele de prelevare fiind în imagine. Punctul grilei reprezintă poziția centrală a unui eșantion compus. Din punctul grilei colectăm 5 probe pe o rază de 2,5 m, pe o adâncime de 20 cm, în mod aleatoriu, pentru a evita modelele sistematice.

Fiecare probă este localizată prin GPS. Măsurăm și realizăm hărți PH + NPK + EC + Temperatura + Umiditatea

Împărțim câmpul în zone de fertilitate/gestionare. În general, trei până la șase subdiviziuni ar trebui să fie adecvate. Subdiviziunea excesivă poate crea zone mici care nu sunt chiar gestionabile.

Împreună cu un senzor de producţie, care măsoară debitul de cereale din culegătorul maşinii de recoltat, realizăm hărți de productivitate. Suprapunem hărțile și analizăm în detaliu randamentul obținut și cauzele unei producții scăzute.

Sistemul nostru are două componente:

 • senzori NPK + Ph + EC + Temperatura + Umiditatea care permit testarea solului în fermă și
 • consiliere orientată asupra utilizării eficiente a îngrășămintelor pentru gestionarea nutrienților.

Evaluăm riscul de carență, interpretăm rezultatele, facem recomandări de fertilizare. Revenim timp de 3 ani pentru a verifica schimbările apărute.

Când doza de ingrăsăminte este aplicată fracționat, putem reveni pentru a determina o administrare la momentul potrivit și în cantitatea adecvată.

Pentru detalii suplimentare luați legătura cu un reprezentant al nostru: Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET, București, sector 2, Str. Calea Moșilor nr. 158, sc. B, et. 2, agrimanet@agrimanet.ro, agrocoophub@gmail.com, 0790 218 611

Related posts

Leave a Comment