Planurile Strategice ale altor țări sunt aprobate unul după altul!

Planurile Strategice ale altor țări sunt aprobate unul după altul! Ultimele Planuri aprobate sunt ale Germaniei, Greciei și Lituaniei. Stiri agricole

CE aprobă rând pe rând Planurile Strategice ale altor țări

În timp ce noi facem numai fușării, alte țări membre ale Uniunii Europene se pot felicita acum că sunt pregătite pentru 1 ianuarie 2023. Au Planurile Naționale Strategice aprobate!

Ultimele Planuri aprobate sunt ale Germaniei, Greciei și Lituaniei.

Cele trei planuri aprobate au un buget total de 47,8 miliarde de euro, 30,5 miliarde de euro pentru Germania, 13,4 miliarde de euro pentru Grecia și 3,9 miliarde de euro pentru Lituania.

Din bugetul total al UE al acestor trei țări, peste 14 miliarde euro vor fi dedicate obiectivelor de mediu și climatice și eco-schemelor, iar 1,6 miliarde euro tinerilor fermieri.

Germania

În planul său, Germania se concentrează pe protejarea climei și a mediului, asigurând în același timp competitivitatea și durabilitatea fermelor și a zonelor rurale.

Agricultura ecologică este susținută în mod special cu aproape 2,4 miliarde de euro și, în consecință, pe aproximativ 30% din terenul agricol se vor aplica practici pentru reducerea emisiilor sau menținerea/creșterea stocării de carbon, îmbunătățirea calității solului sau îmbunătățirea calității apei.

280.000 de fermieri și părți interesate din mediul rural vor beneficia de formare, consiliere și alte activități de transfer de cunoștințe pentru a-și îmbunătăți performanțele legate de mediu și climat.

Adoptarea schemelor de asigurări agricole în lumina secetei și a altor evenimente meteorologice nefavorabile va fi încurajată cu finanțare dedicată.

În cele din urmă, planul PAC este de așteptat să ajute la crearea a peste 20.000 de noi locuri de muncă și să sprijine 40.000 de întreprinderi rurale.

Grecia

Planul Greciei va îmbunătăți viabilitatea fermelor mici și mijlocii, care sunt coloana vertebrală a agriculturii grecești.

Acest lucru se va realiza cu ajutorul unui sprijin orientat al venitului și al unei plăți redistributive suplimentare.

Pentru a face față provocării reînnoirii generaționale, peste 65.000 de tineri fermieri (sub 40 de ani) vor primi sprijin specific pentru a începe o afacere.

Ei vor primi, de asemenea, sprijin suplimentar pentru a le oferi venituri adecvate și pentru a le facilita accesul la credit și terenuri.

În plus, sprijinul PAC este de așteptat să creeze peste 70.000 de noi locuri de muncă în zonele rurale.

Aproximativ 1,4 miliarde EUR din sprijinul PAC va avea drept scop dublarea suprafețelor agricole destinate agriculturii ecologice până la sfârșitul perioadei de program.

Lituania

Lituania pune un accent puternic pe veniturile echitabile pentru fermieri în Planul său.

Aproximativ 3 miliarde EUR au fost alocate sprijinului pentru venit cu o plată redistributivă pentru fermele mici și mijlocii, precum și sprijin cuplat pentru mai multe sectoare.

Lituania este unul dintre puținele state membre în care ponderea tinerilor fermieri este în creștere.

Planul Lituaniei investește fonduri pentru a se asigura că sectorul rămâne atractiv.

Peste 4.600 de tineri fermieri vor fi ajutați să înceapă o activitate agricolă și apoi să primească sprijin suplimentar.

Practicile agricole durabile vor fi, de asemenea, recompensate. De exemplu, suprafețele destinate agriculturii ecologice vor crește cu cel puțin jumătate până în 2028 și vor acoperi 13% din terenul agricol din țară.

Related posts

Leave a Comment