Reglementări ecologice – Câți bani sunt pe hectar

Reglementări ecologice - Câți bani sunt pe hectar. Compensații pentru scoaterea de la producție a terenului utilizat pentru agricultură. Stiri agricole

Reglementări ecologice – Câți bani sunt pe hectar

30 de euro pentru rotația culturilor (cam puțin), 100 de euro pentru neutilizarea produselor chimice de protecție a plantelor, 150 de euro pentru crearea de benzi de flori, 60 de euro pentru sisteme agroforestiere, 115 euro pentru extinderea pășunilor permanente, 240 de euro pentru gestionarea extensivă a zonelor de pajiști permanente cu cel puțin patru specii caracteristice regionale.

Stați ușor că asta se întâmplă în Germania. Idioții noștri au scris 6 rânduri!

Compensații pentru scoaterea de la producție a unui anumit procent din terenul utilizat pentru agricultură în fiecare fermă:

Pentru primul punct procentual de suprafață 1.300 de euro pe hectar sunt menționați drept compensație. Pentru al doilea punct procentual de suprafață 500 de euro, iar de la al treilea punct procentual în sus suma scade la 300 de euro. Pentru o fermă care scoate din producție 5 la sută din terenul arabil, modelul în trepte duce la o compensație medie de 540 de euro pe hectar.

Alte reglementări:

  • La o distanță de trei metri de cursurile de apă majore nu pot fi aplicate îngrășăminte, pesticide sau biocide; acest lucru nu se aplică apelor de importanță minoră.
  • Patru la sută din terenul arabil urmează să fie păstrat ca zone neproductive sau elemente de peisaj; Sunt excluse de la obligație fermele cu maximum zece hectare de teren arabil și fermele cu o proporție mare de pajiști.

Elemente de peisaj:

  • Pentru vechile elemente de peisaj subvenția variază între 900 de euro și 200 de euro – pentru primul punct procentual din suprafață avem 900 de euro; pentru al 2-lea și al 3-lea punct procentual avem 400 de euro; pentru al 4-lea până la al 6-lea punct procentual avem 200 de euro.
  • Se subvenționează cu 150 de euro pe hectar fâșiile de flori cu lățime de minim 20 și maxim 30 de metri. Nu există o lățime minimă în culturile permanente. Există linii directoare precise pentru amestecul de semințe. Finanțarea poate fi solicitată timp de doi ani la rând fără alte lucrări de semănare.

Related posts

Leave a Comment