Reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine

Reorganizarea sistemului naţional de clasificare a carcaselor de bovine, porcine şi ovine; proiect de act normativ supus dezbaterii publice; stiri agricole

Sistemul de clasificare la nivel național va fi compus din următorii factori: inspecția clasificare carcase, comisia de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine (CCC), agențiile de clasificare carcase și/sau clasificatorii carcase independenți, abatoarele. România a notificat Comisia Europeană, iar propunerile au fost acceptate.

Click pe imagine pentru a te inscrie!

Inspecția clasificare carcase – autoritatea competentă din cadrul MADR, cu o componentă la nivel central cu atribuții de monitorizare, verificare și control, la nivel național a aplicării grilelor de clasificare, de raportare oficială, săptămânală, a prețurilor la carne către DG-AGRI Bruxelles, de evaluare și coordonare a inspecției zonale și o componentă la nivel zonal reprezentată printr-un număr de 10 inspectori zonali clasificare carcase cu atribuții de monitorizare a aplicării grilelor de clasificare, a înregistrărilor primare a rezultatelor de clasificare și a prețurilor, de verificare și control la fața locului în abatoarele din județele din zona de control arondată. Inspecția clasificare carcase constată contravențiile și aplică sancțiuni;

Comisia de clasificare a carcaselor de bovine, porcine și ovine (CCC) – organism privat care în prezent este recunoscut de MADR ca unitate de raportare conform prevederilor art. 5 din OUG nr. 67/2008 privind organizarea și funcționarea Sistemului Informațional pentru Piața Produselor Agricole și Alimentare, cu modificările și completările ulterioare și care gestionează baza națională de date a clasificării prin intermediul unui sistem informatic prin care colectează rezultatele individuale de clasificare a carcaselor și prețurile acestora, de la toți operatorii economici (agenții de clasificare, clasificatori independenți, furnizori/crescători de animale, abatoare), centralizează, prelucrează, întocmește rapoartele naționale de prețuri și raportează aceste informații către inspecția clasificare carcase, autoritatea competentă din MADR.

CCC este responsabilă cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator carcase, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind formarea profesională a adulților, cu respectarea standardului ocupațional aprobat și cu eliberarea atestatelor pentru această calificare;

Agențiile de clasificare, persoane juridice cu angajați clasificatori carcase și/sau clasificatorii carcase independenți, persoane fizice autorizate – operatori privați care sunt persoane calificate pentru această meserie, încheie contracte de prestări servicii de clasificare a carcaselor/pe specii, cu abatoarele și aplică grilele comunitare de clasificare, conform normelor tehnice de clasificare;

Abatoarele – operatori privați care au obligația de a aplica în propriile unități grilele comunitare de clasificare a carcaselor și de a respecta normele de tehnice de clasificare, având încheiate contracte de prestări servicii clasificare carcase cu personal calificat în acest sens.

Schimbari preconizate

Prezentul proiect de ordonanță de urgență reglementează:

  • stabilirea componentelor/entităților implicate în sistemul național de clasificare a carcaselor și reorganizarea acestui sistem;
  • desemnarea în continuare a Comisiei de clasificare a carcaselor de porcine, bovine și ovine ca factor al sistemului de clasificare a carcaselor, ca persoană juridică, fără scop lucrativ, de interes general și de utilitate publică, cu finanțare din surse proprii, ca entitate responsabilă cu gestionarea bazei naționale de date a clasificării și a sistemului informatic aferent acestei activități, cu colectarea, prelucrarea, centralizarea rezultatelor de clasificare a carcaselor, a prețurilor acestora și a anumitor categorii de animale vii, cu întocmirea rapoartelor naționale de prețuri și raportarea acestor informații către autoritatea competentă, precum și cu organizarea cursurilor de formare profesională pentru ocupația de clasificator carcase, în condițiile prevăzute de legislația în vigoare privind formarea profesională a adulților, cu respectarea standardului ocupațional aprobat și cu eliberarea atestatelor pentru această calificare;
  • crearea temeiului legal pentru emiterea unei hotărâri de Guvern prin care să se stabilească modul de constituire a veniturilor Comisiei de clasificare;
  • crearea temeiului legal pentru emiterea unui ordin de ministru care să stabilească statutul Comisiei de clasificare, respectiv atribuțiile și obligațiile acesteia;
  • crearea temeiului legal pentru emiterea unui ordin de ministru care să stabilească nominalizarea persoanelor cu atribuții de inspecții clasificare carcase la nivel zonal, modul de îndeplinire a atribuțiilor de către aceștia, precum și zonele de control arondate, cu județele aferente.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresele de e-mail: gelu.movileanu@madr.ro , paula.barbut@madr.ro 

Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Mai jos puteti consulta proiectul de act normativ:

Proiect de act normativ MADR

Related posts

Leave a Comment