Aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022

Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022; Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul MADR este de 152.419 mii lei; stiri agricole

Aprobarea Programului naţional apicol pentru perioada 2020-2022

Valoarea sprijinului financiar alocat din bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale pentru Programul naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de 152.419 mii lei, din care suma de 76.209,5 mii lei reprezintă contribuţia Uniunii Europene la programele apicole naţionale şi distribuită astfel:

 1. pentru anul 2020: 50.210 mii lei;
 2. pentru anul 2021: 51.128 mii lei;
 3. pentru anul 2022: 51.081 mii lei.

Scopul Programului naţional apicol pentru perioada 2020 – 2022 este de îmbunătăţire a producţiei şi comercializării produselor apicole prin acordarea apicultorilor de sprijin financiar pentru decontarea analizelor fizico-chimice care să ateste calitatea mierii și pentru achiziţionarea de: medicamente pentru tratarea varoozei şi nosemozei,

 • cutii noi în vederea reformării cutiilor uzate în urma deplasării acestora în pastoral,
 • colectoare de polen,
 • colectoare de propolis,
 • uscător de polen,
 • încălzitor miere,
 • topitor de ceară,
 • maturator,
 • echipament de protectie apicol,
 • afumător,
 • daltă apicolă,
 • furculiță pentru descăpăcit,
 • cuțit pentru descăpăcit,
 • sită filtrare miere,
 • remorci/pavilioane apicole,
 • mijloace fără autopropulsie de încărcare-descărcare a stupilor în pastoral,
 • mătci și/sau familii de albine,

precum şi prin acordarea de sprijin deținătorilor de stupine de multiplicare/elită pentru achiziționarea de produse proteice solide, incubator de creștere a mătcilor, incubator de transport botci și kit inseminare care conține cel puțin microscop, butelie CO2, aparat de inseminare și seringă inseminare,

precum și prin acordarea de sprijin financiar formelor asociative apicole legal constituite pentru consultanță în apicultură, promovarea apiculturii și a produselor apicole, organizarea de cursuri de perfecționare în apicultură, achiziția de echipament pentru procesarea cerii și echipament pentru ambalarea mierii.

In momentul depunerii formularului de atribuire a codului unic de identificare solicitanții au obligaţia să prezinte copia certificatului de înregistrare de la oficiul registrului comerţului/a certificatului de înregistrare fiscală, după caz, eliberate în funcție de forma de organizare, precum și documentul de identificare financiară care trebuie să conţină următoarele date: denumirea, adresa băncii, codul IBAN al contului bancar activ pe teritoriul României.

ANZ este autoritatea competentă pentru activitatea de înregistrare a stupilor şi stupinelor, prin implementarea sistemului unitar de identificare, pentru autorizarea stupinelor de elită şi a stupinelor de multiplicare, precum și pentru recunoaşterea materialului biologic apicol produs pentru comercializare numai din stupinele de elită şi stupinele de multiplicare autorizate.

Solicitanţii/Beneficiarii Programului pot accesa simultan sprijin prin măsurile agricole de sprijin financiar forfetar din Programul Naţional de Dezvoltare Rurală – PNDR 2014-2020 cât și din perioada de tranziție 2021 – 2022, respectiv sub-măsurile 6.1 „Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri”, 6.3 „Sprijin pentru dezvoltarea fermelor mici”, cu condiţia ca măsurile sprijinite şi/sau planificate şi propuse spre finanţare de apicultori prin PNDR 2014-2020, inclusiv prin sprijinul acordat în perioada de tranziție să nu fie solicitate prin Programul naţional apicol aprobat şi viceversa.

Mai jos puteti descarca intreaga Hotarare:

Related posts

Leave a Comment