Avertizare – Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la GRÂU și ORZ

Avertizare - Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la GRÂU și ORZ. Perioada optimi de tratament: DIN FAZA DE BURDUF PANA LA ÎNFLORIRE.

Pentru prevenirea și combaterea următoarelor organisme dăunătoare:

 • ERYSIPHE GR. (Făinarea cerealelor);
 • PUCCINIA ST. (Rugina galbenă);
 • SEPTORTA TR.

Se recomandă efectuarea tratamentelor fitosanitare la GRÂU și ORZ.

Scurtă descriere a bolilor

ERYSIPHE GRAMINIS (făinarea cerealelor) începe să se manifeste primăvara timpuriu, în aprilie-mai, prin simptome evidente pe toate organele plantei (tulpină, frunze, inflorescență). Pe organele atacate apar pete albicioase, pâsloase, constituite din miceliul ciupercii. Sub pâsla miceliană, țesuturile plantei se necrozează și apar brunificate. Plantele atacate sunt stânjenite în creștere, iar spicele sunt mai mici și au cariopse fistave.

PUCCINIA STRIIFORMIS (rugina galbenă) – atacul se manifestă pe frunze, tulpină, ariste, glume si cariopse. Pe limbul frunzelor apar uredosori dreptunghiulari, galbeni limolii, dispuși în șiruri paralele între nervuri. Spre sfârșitul perioadei de vegetație a grâului, pe organele atacote se formează teleutosori mici, negri, dreptunghiulari. În urma atacului, se produce uscarea prematură a frunzelor și șistăvirea cariopselor.

SEPTORIA TRITICI (septorioza) atacă frecvent limbul foliar. Pe frunzele atacate se formează pete ovale sau de formă neregulată, la început de culoare verde pal, apoi brună. Cu timpul, țesutul din dreptul petelor se usucă, devine cenușiu albicios. Plantele atacate se dezvoltă slab, se maturează forțat și dau o producție mică.

Pentru prevenire și combatere se recomandă executarea tratamentului nr.2, numai pe parcelele pe care s-au realizat urmatoarele condiții: ln parcelele unde s-a depasit P.E.D -ul 10% plante atacate de boli.

Pentru efectuarea tratamentului, folosiți unul din produsele sau amestecurile de mai jos, după caz:

 1. ELATUS PLUS – 0,50 – 0,75 l/ha sau
 2. ZIZAN 500 SC (AMBROSSIO 500 SC – a doua denumire comerciala) – 0,4 l/ha + DAFNE 250 EC – 0,3 l/ha sau
 3. ORIUS 25 EW (SALVATOR 25 EW – a doua denumire comerciala) – 0,5 l/ha sau
 4. alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Tratamentul se va complexa cu insecticide pentru combaterea daunatorilor EURYGASTER SPP. (ploșnița cerealelor) și LEMA M. (gândacul bălos) cu:

 1. FASTER 10 CE – 0,15 l/ha sau
 2. MOSPILAN 20 SP – 0,100 kg/ha sau
 3. FASTER DELTA ( DELTAGRI – a doua denumire comerciala) – 0,3I/ha sau
 4. alte produse pentru protecția plantelor omologate pentru a fi utilizate pe teritoriul României.

Perioada optimi de tratament: DIN FAZA DE BURDUF PÂNĂ LA ÎNFLORIRE.

Buletin de avertizare al Oficiului Fitosanitar Ilfov

Related posts

Leave a Comment