Criterii de autorizare a stupinei de elită

Criterii de autorizare a stupinei de elită; deținătorul are obligații pe întreaga perioadă de funcționare a stupinei de elită; stiri agricole

Criterii de autorizare a stupinei de elită

Pentru a fi autorizată ca stupină de elită, stupina trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

 1. să dețină cel puțin 150 de familii de albine, înscrise în registrul agricol și identificate conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017 pentru aprobarea Sistemului unitar de indentificare a stupinelor și stupilor;
 2. să dețină autorizație sanitară veterinară și certificat sanitar veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase și potențial transmisibile;
 3. să se utilizeze un program informatic de analize morfometrice a nervurilor aripilor albinelor lucrătoare prin care să se confirme apartenența la rasă a familiilor de reproducție din care vor fi transvazate larve pentru creșterea mătcilor și respectiv a familiilor în care sunt mătcile bunici ale trântorilor folosiți pentru împerechere controlată;
 4. deținătorul stupinei de elită trebuie să fie sau să aibă specialist angajat, respectiv inginer zootehnist, prin contract de muncă sau contract de colaborare, care să fie implicat direct în activitatea de selecție și ameliorare; de asemenea să aibă un contract de colaborare cu un medic veterinar, cu respectarea legislației în vigoare;
 5. să transmită către ANZ modul în care va realiza împerecherea controlată, respectiv prin stație de împerechere apicolă controlată și/sau însămânțare artificială;
 6. în cazul împerecherii în stația de împerechere apicolă controlată, să transmită coordonatele G.P.S. ale stației de împerechere unde se vor realiza împerecherile naturale controlate, precum și perioada de timp în care aceasta va fi funcțională, respectiv data când vor fi duse primele nuclee de împerechere și familiile crescătoare de trântori și data când vor fi readuse pe vatra permanentă;
 7. în cazul însămânțării artificiale, să dețină aparat de însămânțare artificială, tub de dioxid de carbon și stereomicroscop; deținătorul stupinei de elită să fie sau să aibă un operator calificat care să presteze însămânțarea artificială în calitate de angajat cu contract de muncă sau pe baza unui contract de colaborare, conform legislației în vigoare;
 8. să dețină baza tehnico-materială pentru creșterea mătcilor și evaluarea familiilor de albine: spatulă de transvazat, rame de creștere, nuclee de împerechere, seturi de plăcuțe de opalit numerotate care să respecte codul internațional al culorilor pentru marcarea mătcilor, cuști pentru mătci, cântar electronic microanalitic pentru cântărirea mătcilor, halate albe, lampă pentru sterilizarea instrumentarului, cântar pentru cântărirea producției de miere obținute de la familiile evaluate.

Pe întreaga perioadă de funcționare a stupinei de elită, deținătorul acesteia are următoarele obligații:

Click pe imagine pentru a te inscrie!
 1. să înființeze și să actualizeze permanent baze de date care să reflecte valorile de evaluare și să calculeze valorile finale de testare pentru fiecare criteriu de selecție evaluat;
 2. să evalueze anual minim o treime din efectiv; restul familiilor vor putea fi folosite pentru creșterea trântorilor și popularea nucleelor de împerechere sau vor fi familii de reproducție deja evaluate în sezonul anterior;
 3. să marcheze toate mătcile împerecheate controlat sau însămânțate artificial cu plăcuțe de opalit numerotate și colorate, conform codului internațional de marcare a mătcilor;
 4. să țină un registru de evidență al stației de împerechere și/sau al laboratorului de însămânțare artificială în care să se menționeze:
  1. data recoltării mătcilor împerecheate natural/ însămânțate artificial;
  2. numărul de mătci împerecheate natural sau însămânțate artificial și codul familiei de reproducție din care s-au transvazat larvele pentru creșterea mătcilor, respectiv codul familiei din care provine bunica trântorilor;
 5. să elibereze certificat de origine, al cărui model este prevăzut în anexa nr.3, care să conțină minim: numărul plăcuței de opalit al mătcii, codul mătcii, data ecloziunii mătcii, data recoltării mătcii din nucleul de împerechere, data însămânțării artificiale (dacă a fost însămânțată artificial), codul mamei mătcii, codul bunicii trântorilor și rezultatele evaluării mătcilor de reproducție, atât pe linie maternă cât și pe linie paternă;
 6. să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4 – 8.

Criteriile de selecție ale familiilor de albine în stupina de elită sunt minim:

 1. vitalitatea – rezistența la iernare și boli; verificarea se face toamna și primăvara ;
 2. instinctul de acumulare – cantitatea totală de miere marfă obținută de la fiecare familie de albine într-un sezon;
 3. blândețea – se va evalua blândețea la fiecare intervenție în stup cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă familie extrem de agresivă și 4 familie extrem de blândă, iar la finalul perioadei de evaluare se face media aritmetică;
 4. tendința de roire – primăvara și vara se evaluează tendința de roire cu note de la 1 la 4, unde 1 reprezintă tendința de roire foarte mare și 4 familia nu a făcut botci de roire, iar la finalul perioadei de evaluare se ia în calcul valoarea cea mai mică;
 5. opțional se pot evalua și alte criterii: comportamentul pe faguri, rezistența la varooza, producția de polen, prolificitatea, etc.

Stupinele de elită pot duce nuclee de împerechere și familii crescătoare de trântori în perioada mai – septembrie, la stațiile de împerechere apicolă controlată, în vederea obținerii de mătci împerecheate controlat.

Stupinele de elită care vor opta pentru împerecherea mătcilor pe stațiile de împerechere apicolă controlată, vor transmite anual către ANZ, cu minim 2 săptămâni înainte de a deplasa familiile crescătoare de trântori și nucleele de împerechere, coordonatele GPS ale stației de împerechere.

Stația de împerechere apicolă controlată trebuie să aibă o izolare de minim 20 km în zona de câmpie și deal până la altitudinea de 650 m, respectiv pe o rază de 20 km în linie dreaptă, de jur împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la Registrul Agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină sau de minim 10 km în zona de deal și munte cu altitudinea de peste 650 m, respectiv pe o rază de 10 km în linie dreaptă, de jur împrejur, să nu mai fie înregistrată în baza de date a ANZ sau la Registrul Agricol de pe raza comunelor învecinate nicio altă stupină.

După verificarea îndeplinirii condițiilor de la alin.(3), ANZ va notifica în scris autoritățile administrației publice locale și autoritățile silvice care dețin sau administrează terenuri aflate în raza de izolare a stațiilor de împerechere și medicii veterinari concesionari, în sensul informării acestora despre faptul că în raza de izolare în perioada mai-septembrie nu pot funcționa alte stupine.

Modelul autorizării stupinei de elită este prevăzut în anexa nr. 10.

Mai jos puteti descarca intregul ordin. Revenim in curand cu noi prevederi.

CITESTE SI: Acreditarea organizaţiilor/asociaţiilor crescătorilor de albine care înfiinţează şi menţin evidenţe zootehnice și genealogice

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Related posts

Leave a Comment