Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare

Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare; Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, trebuie să îndeplinească, cumulativ; stiri agricole

Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare

Pentru a fi autorizată ca stupină de multiplicare, stupina trebuie să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:

 1. are o schemă de multiplicare şi tehnologie de creştere proprie aprobată de ANZ;
 2. minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare se achiziționează din stupinele de elită autorizate de ANZ;
 3. o dată la doi ani, să achiziționeze din stupinele de elită autorizate de ANZ, minimum 10% din mătcile utilizate pentru activitatea de multiplicare;
 4. dimensiunea minimă a stupinei de multiplicare este de 50 de familii de albine, înscrise în registrul agricol;
 5. deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să fie sau să aibă angajat personal atestat în domeniul apicol, confirmat prin diplomă/atestat/certificat de absolvire;
 6. identificarea familiilor de albine se realizează conform Ordinului ministrului agriculturii și dezvoltării rurale nr. 251/2017;
 7. individualizarea mătcilor se face conform unui sistem unitar, respectiv conform codului internaţional al culorilor;
 8. să dețină autorizație sanitar veterinară și certificat sanitar veterinar din care să reiasă că familiile de albine sunt indemne de boli contagioase şi potenţial transmisibile;
 9. deţinătorul stupinei de multiplicare trebuie să ţină o evidenţă strictă a activităţii, consemnată în documentele prevăzute în anexele nr. 4 – 8;
 10. eliberează declaraţia de conformitate, al cărei model este prevăzut în anexa nr. 9.
 11. deținătorul va prezenta la ANZ o declaratie pe proprie răspundere din care să reiasă că familiile aferente stupinei de multiplicare stau tot timpul anului pe vatra permanentă.

Mai jos puteti descarca intregul ordin. Revenim in curand cu noi prevederi.

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Related posts

One Thought to “Criterii de autorizare a stupinei de multiplicare”

 1. Davitoiu ion

  Diversitatea raselor de mâtci sa rămână la latitudinea beneficiarului,si nu impuse.

Leave a Comment