Condiții comercializare mătci din stupinele de elită și multiplicare

Condiții comercializare mătci din stupinele de elită și multiplicare; Mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiţii; stiri agricole

Condiții comercializare mătci din stupinele de elită și multiplicare

Mătcile vor fi comercializate cu îndeplinirea următoarelor condiţii:

 1. din punct de vedere al însuşirilor morfologice şi fiziologice:
  • conformaţia corpului – normală din punct de vedere anatomic;
  • integritatea corporală;
  • culoarea tegumentului – carasteristica rasei de albine Apis Mellifera Carpatica;
  • greutatea corporală – trebuie să aibă la livrare minimum 160 mg;
  • prezenţa pontei proprii.
 2. din punct de vedere al stării de sănătate a mătcilor şi a albinelor însoţitoare, acestea trebuie să fie indemne de orice boală şi paraziţi;
 3. din punct de vedere al individualizării mătcilor, aceasta trebuie să respecte codul internaţional al culorilor;
 4. din punct de vedere al ambalării mătcilor, aceasta se face în cuşti de transport speciale cu albine însoţitoare şi hrană necesară pentru o perioadă de 10 zile.

Comercializarea mătcilor din stupina de elită este însoțită de certificatul de origine, care se înregistrează obligatoriu în Registrul de evidență al certificatelor de origine.

Comercializarea mătcilor din stupina de multiplicare este însoțită de declaraţia de conformitate și o copie a certificatului de origine a mamei/mamelor mătcilor comercializate, primit de la stupina de elită.

Stupinele de elită autorizate în care se aplică programul de ameliorare vor comercializa material biologic apicol, după implementarea programului de ameliorare, respectiv s-au parcurs toate etapele acestuia, s-a asigurat izolarea reproductivă, s-au selecționat familiile din care se vor transvaza mătcile.

Mai jos puteti descarca intregul ordin:

Cetățenii și instituțiile interesate pot transmite opinii/propuneri/sugestii în termen de 10 zile de la data publicării pe adresa de e-mail: anne.niculescu@madr.ro. Persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de act normativ supus dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului.

Related posts

Leave a Comment