Cum analizăm productivitatea terenurilor agricole?

Cum analizăm productivitatea terenurilor agricole? Solurile ţării sunt sărace, acide, cu un conţinut scăzut de azot şi fosfor. Stiri agricole

Material de față este inspirat de următoarea afirmație a unui fermier: “În 2021 am închis undeva la 6,5 t/ha la orz și grâu, 3,5 t/ha la floare și 8 t/ha la porumb”. Lucrează 750 de hectare, cernoziomuri… Deci, a obținut undeva la 7.150 lei/ha la grâu, 5.655 la orz, 8.400 lei la floare și 7.760 la porumb… Alt fermier, mult mai mic, din Gorj, a obținut la porumb, după ce a fertilizat cu 300 kg de îngrășăminte, doar 4 tone / hectar.

Să vorbim despre activitatea de analiză a productivității terenurilor agricole

Îmbunătăţirea calităţii recoltelor şi a randamentelor este necesară în sistemele de agricultură modernă. O cerinţă necesară pentru costurile de producţie este ca acestea să fie cât mai mici posibile pentru a garanta competivitatea pe piaţă. Realizarea acestor scopuri implica folosirea managementului complex şi controlul sistemelor pentru a reglementa, într-un mod eficient, o cantitate mare de variabile fizice interactive.

Se uită însă faptul că o mare parte din solurile ţării sunt sărace, acide, cu un conţinut scăzut de azot şi fosfor. O valorificare eficientă a importanţei resurselor naturale, reprezentată de suprafaţa arabilă, ne aduce în fața dificilei probleme de a găsi noi soluţii pentru valorificarea superioară a acestor „soluri problemă”.

Prin activitatea de analiză a productivității terenurilor agricole se cercetează şi se apreciază principalele condiţii care determină creşterea şi rodirea plantelor, gradul de favorabilitate a acestor condiţii pentru fiecare cultură. Deoarece capacitatea de producţie a terenurilor se modifică sub influenţa factorilor naturali, dar mai ales a intervenţiei omului, hărțile de productivitate trebuie actualizate în permanenţă.

Prin lucrările de analiză a productivității solurilor se inventariază, clasifică şi evaluează resursele de sol dintr-o fermă. Prin realizarea analizei productivității in funcție de rezultatul factorilor agrotehnicise se urmărește: 1. Precizarea capacităţii de producţie a terenului; 2. Stabilirea cauzelor care limitează capacitatea de producţie şi evidenţierea lor în vederea diminuării sau înlăturării efectelor negative care limitează recoltele.

Hartă a câmpului, cu zone de performanță similară
Profit (euro/ha) pentru fiecare zonă

Ce trebuie făcut?

Vizitați site-ul nostru AGRIMASAT pentru sfaturi practice!

Identificăm zonele care au aceleași performanțe în fiecare an.

Odată ce marjele au fost calculate, identificăm zonele care au aceleași performanțe în fiecare an.

Comparăm fiecare zonă de-a lungul anilor pentru a identifica cele care fluctuează într-un model similar în timp – de exemplu, cele care au întotdeauna un randament ridicat sau un randament scăzut.

Acestea pot fi apoi utilizate pentru a crea o hartă a câmpului, cu zone de performanță similară evidențiate în fiecare an.

Puteți începe apoi să analizați ce înseamnă acest lucru, de exemplu, comparând randamentele și marjele de grâu pentru fiecare zonă diferită de-a lungul anilor.

În exemplul nostru, au fost identificate cinci zone cu performanțe diferite, cu zonele 3 și 4 (cele mai performante, în mod constant) cu verde, respectiv albastru în centrul câmpului, și cea mai mare margine a câmpului, zona 1, care se află lângă pădure.

Dacă vă uitați la marja medie pe rotație, zonele albastre și verzi produc în medie 800-810 euro / ha. Cu toate acestea, zona 1 a obținut, în medie, doar 380 euro / ha între 2018 și 2021. Media a fost trasă în jos de seceta extremă din sezonul 2019-2020.”

Întrebarea ce v-o adresez este ce vom face cu zona 1 (0,9 ha)? O scoatem sau nu din producție?

Analiza permite identificarea celor mai slabe zone de performanță, dar este puțin probabil ca părți din fiecare câmp să fie eliminate din producție. Analiza oferă oportunitatea de a evidenția părțile cele mai puțin performante ale fermei, precum și de a oferi o perspectivă amplă asupra modului în care ar trebui să fie gestionate câmpurile.

Revenind la producțiile primului fermier, scopul nostru este să obținem peste 10.000 de lei/hectar/an, la prețurile de azi! Sau 1000 euro profit brut pe hectar! Eu vreau cel puțin o tonă în plus la grâu, cel puțin 500 kg la floare și 2-3 tone plus la porumb. Și dacă în Dobrogea obținem cu Glosa peste 9 tone la hectar – avem noroc cu locația -, se poate!

Echipa de consultanță / asistență agricolă AGRIMASAT. Vizitați site-ul nostru AGRIMASAT pentru sfaturi practice!

Related posts

Leave a Comment