Decât mulți producători mici, dar slabi în rezultate și potențial, mai bine reuniți in cooperative

Decât mulți producători mici, dar slabi în rezultate și potențial, mai bine reuniți in cooperative. Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu; stiri agricole

Decât mulți producători mici, dar slabi în rezultate și potențial, mai bine mai puțini însă puternici. Această forță vine din valoarea suplimentară sau câştigurile sinergice generate atât operaţional, cât și financiar

Prof. univ. dr. Gheorghe Hurduzeu, Decan Facultatea de Relaţii Economice Internaţionale, ASE Bucureşti:

Efectele operaționale apar deoarece membrii:

 • își pot extinde producția, având posibilitatea planificării acesteia (în funcţie de contractele încheiate de grup cu lanţurile de magazine);
 • pot pune în valoare mai facil resursele;
 • pot crea mai facil dotări necesare pentru sortarea, ambalarea și depozitarea produselor;
 • pot procura material săditor, pesticide la preţuri mai avantajoase;
 • au un acces mai facil la informație, inovație, proiecte de colaborare și/sau clustere;
 • beneficiază de servicii diverse (servicii tehnice, de informare, consultanță ș.a.);
 • beneficiază de un branding și un marketing mai bun al produselor;
 • sunt degrevați de responsabilitatea vânzării;
 • își pot vinde produsele prin intermediul marilor retaileri, târguri, magazine (cooperativa crește puterea de negociere a membrilor);
 • pot trece de la vânzarea produselor agricole neprocesate la cele cu valoare adăugată;
 • ·pot beneficia de parteneriate benefice (de exemplu, parteneriate cu institute de învățământ și cercetare, pentru transferul de inovație și cunoștințe);
 • devin mai apropiați de consumator (pot fi inițiate lanțuri scurte de distribuție) ș.a.

Efectele financiare apar deoarece membrii unei cooperative:

 • pot accesa mai ușor fonduri europene (spre exemplu, pot întocmi proiecte de finanţare pentru retehnologizare mult mai fezabile);
 • cu capitalizare scăzută, pot beneficia de capitalizarea celorlalți;
 • pot beneficia de sprijin financiar pentru mărirea fondurilor destinate finanţării de programe operaţionale;
 • pot beneficia de ajutor financiar și credite speciale conform legislaţiei Uniunii Europene;
 • pot beneficia de facilități fiscale: scutirea de la plata impozitului agricol pentru primii cinci ani de la constituire, accesul la subvenții, la fondurile publice și la fonduri externe prevăzute în programul de susținere a agriculturii României, scutirea de la plata taxelor vamale pentru importurile de tractoare, mașini și utilaje agricole sau echipamente de irigat;
 • au posibilitatea de a investi în tehnologii moderne de producție sau în infrastructura de depozitare sau procesare; · pot gestiona mai bune riscurile (de exemplu, au acces mai facil și pot fi mai activi în cadrul funcționării fondurilor mutuale).

Din Colecţia “Probleme de politică agrară – Asocierea și cooperarea în agricultură”, Editura ASE, Bucureşti, 2017

Related posts

Leave a Comment