Extinderea aprobării pentru glifosat tot mai sigură

Extinderea aprobării pentru glifosat tot mai sigură. Rămâne un pericol pentru leziuni oculare grave și toxic pentru viața acvatică. Stiri agricole

Extinderea aprobării pentru glifosat tot mai sigură

Agenția Europeană pentru Produse Chimice menține evaluarea anterioară a riscurilor, dar vede pericole pentru ochi și viața acvatică. Extinderea aprobării este din ce în ce mai sigură.

După o analiză cuprinzătoare a constatărilor științifice, Comitetul pentru Evaluarea Riscurilor (RAC) al Agenției Europene pentru Produse Chimice (ECHA) de la Helsinki a ajuns din nou la concluzia că glifosatul ar trebui clasificat drept necancerigen. Cu toate acestea, experții văd erbicidul ca un pericol pentru leziuni oculare grave și toxic pentru viața acvatică. Evaluarea a fost similară în 2017.

Comitetul a evaluat caracteristicile periculoase ale glifosatului utilizând criteriile Regulamentului de clasificare, etichetare și ambalare (CLP). Pentru a-și forma opinia, ECHA a luat în considerare o cantitate mare de date științifice și multe sute de comentarii pe care le-au primit în timpul consultărilor.

Potrivit Agenției pentru Produse Chimice, noul aviz al Comitetului pentru Evaluarea Riscurilor este în concordanță cu propunerea celor patru state membre care evaluează în prezent glifosatul: Suedia, Franța, Ungaria și Țările de Jos. ECHA va transmite avizul acceptat Comisiei Europene și Autorității Europene pentru Siguranța Alimentară (EFSA) până la jumătatea lunii august.

Prin urmare, extinderea aprobării este din ce în ce mai sigură

EFSA va efectua evaluarea riscului de glifosat, care este de așteptat să fie gata în iulie 2023. UE va analiza concluziile EFSA și raportul de evaluare a reînnoirii pregătit de Suedia, Franța, Ungaria și Țările de Jos. Apoi, va prezenta statelor membre un proiect de regulament cu privire la posibilitatea extinderii sau nu a autorizației pentru glifosat.

După cum se știe, aprobarea UE pentru ingredientul activ expiră pe 15 decembrie 2022. După cum a explicat recent Comisia, este probabil să propună o „extindere temporară” a glifosatului, pe baza criteriilor actuale de aprobare, pentru a acorda autorităților de testare suficient timp.

Împreună cu Comisia și statele membre, ECHA implementează procedura armonizată de clasificare și etichetare (CLH) pentru substanțele periculoase. Scopul este protejarea sănătății umane și a mediului de cele mai importante pericole. Clasificarea și etichetarea armonizate se concentrează numai pe proprietățile periculoase ale substanței: potențialul său de a provoca efecte nocive.

Nu evaluează expunerea omului sau a mediului la glifosat. Aceasta va face parte din evaluarea inter pares a evaluării riscurilor efectuată de EFSA. Comitetul de evaluare a riscurilor (RAC) este format din oameni de știință numiți de statele membre ale UE și numiți de Consiliul de administrație al ECHA. Comitetul include observatori din diferite organizații ale UE care reprezintă societatea civilă, mediul academic și industria. Împreună, aceștia sunt responsabili pentru emiterea de avize științifice care sunt apoi utilizate de Comisia Europeană și de statele membre ale UE.

după un material Agrarheute; foto: © landpixel

Related posts

Leave a Comment