Oul – un exemplu de reglementare absurdă a UE

Oul - un exemplu de reglementare absurdă a UE; În USA ouăle trebuie spălate și refrigerate de la fermă la magazinul cu amănuntul; stiri agricole

Oul – un exemplu de reglementare absurdă a UE

În această vară extrem de fierbinte, operatorii lanțului alimentar și comercianții cu amănuntul și-au folosit în mod intuitiv frigiderele pentru a preveni deteriorarea ouălor, deși acest lucru nu este permis în UE, scrie Kostadin Fikiin, manager internațional de proiect R&D, Universitatea Tehnică din Sofia (Bulgaria).

În Belgia, unde vin deseori la serviciu, ouăle pe care oamenii le cumpără în magazine nu sunt refrigerate. În țările din sudul UE, cum ar fi Bulgaria, comercianții cu amănuntul tind să le refrigereze. Ouăle din magazine ar trebui sau nu să fie refrigerate?

Practicile actuale de manipulare, depozitare și distribuție a ouălor în Europa și SUA sunt radical diferite și practic incompatibile. În America de Nord nu este necesară vaccinarea găinilor ouătoare împotriva Salmonella, însă ouăle trebuie spălate și refrigerate de la fermă la magazinul cu amănuntul.

Întrucât multe țări europene aplică vaccinarea, regula SUA „Spălați și bagati la frigider!” a fost transformata în UE ca „Nu spălați, nu bagați la frigider!”. Interzicerea spălării are ca scop păstrarea cuticulei din coaja de ou care protejează în mod natural fiecare ou. Cu toate acestea, interzicerea refrigerării în ansamblu nu are motive rezonabile sau logice.

Regulamentul CE nr. 589/2008 este supra-fixat la condensul de umezeală care poate apărea pe coaja atunci când ouăle, răcite la temperaturi sub un pretins prag de 5 grade C, sunt scoase din instalațiile frigorifice. O astfel de condensare ar putea favoriza creșterea bacteriană adversă.

Cu excepția limitei de 5 grade C, nu există cerințe cantitative de control al temperaturii și umidității.

În timp ce regulamentul CE recomandă o temperatură constantă de depozitare și transport, nu sunt specificate valori concrete, nici măcar o limită superioară.

În același timp, se stipulează că ouăle nu trebuie refrigerate înainte de vânzare către consumatorul final. Întrebarea este: cum își imaginează legiuitorii menținerea temperaturii constante a ouălor fără instalații de refrigerare și lanț de frig?

Regulamentul impune, de asemenea, ca ouăle răcite sub 5 grade C în anumite perioade de depozitare și transport să fie retrogradate la o clasă inferioară. Doar teritoriile franceze de peste mări se pot bucura de ouă răcite, deși pachetele ar trebui să fie marcate în mod vizibil cu semne de avertizare (similar cu un bun periculos). În același timp, nu sunt prevăzute măsuri de precauție pentru ouăle manipulate la temperaturi periculoase.

În timp ce consumatorii sunt sfătuiți să păstreze ouăle de înaltă calitate la frigider după cumpărare, operatorii de manipulare a ouălor sunt așteptați să facă exact opusul.

Nu există nicio corelație între temperatura de depozitare și siguranța, calitatea și durata de valabilitate a ouălor rezultate. Nu este prevăzută nici o monitorizare sau control al umidității relative (RH) a aerului înconjurător.

În general, regulamentul pare a fi destul de liberal față de producătorii, operatorii și comercianții de ouă. Acești actori ai lanțului de aprovizionare aproape că nu sunt împovărați cu cerințe legislative obligatorii, în timp ce interesul consumatorului pentru un produs sigur și de înaltă calitate trebuie protejat într-o măsură mai mare.

De fapt, condensul de umiditate de pe suprafața ouălor răcite apare intens, ca o problemă mai substanțială, în regiunile europene cele mai nordice, caracterizate prin temperaturi relativ scăzute și umiditate relativa a aerului ridicate în perioadele de toamnă și iarnă.

În Europa Centrală, trebuie acordată atenție atât condensului nedorit, cât și temperaturilor ridicate, în timp ce căldura din Europa de Sud este principala sursă de pericol în timpul manipulării ouălor.

La temperaturi ambientale ridicate, ouăle refrigerate scoase din frigider își cresc rapid temperatura suprafeței, reducând astfel dramatic condensul de pe coajă și evaporând rapid filmul subțire de condens. Astfel, creșterea suprafeței microflorei patogene devine extrem de puțin probabilă.

Conform articolului menționat anterior, toate dovezile științifice publicate la nivel global până acum indică faptul că siguranța ouălor crude este garantată și calitatea lor naturală este păstrată pentru o perioadă mult mai lungă prin manipulare și depozitare la frig.

Răcirea la temperatură scăzută maximizează ouăle de calitate superioară și minimizează deteriorarea produsului în timpul depozitării. Refrigerarea este benefică atât pentru ouăle spălate (în stilul SUA), cât și pentru cele nespălate (în stilul UE), odată ce condensarea cojii de ouă este evitată sau controlată corespunzător.

Există mai mult de 350 de milioane de găini ouătoare în UE, care produc în fiecare an aproape 6,7 milioane de tone de ouă. Inexplicabil, Regulamentul CE nr. 589/2008 interzice utilizarea refrigerării în acest sector agricol cheie.

Dovezile științifice din întreaga lume demonstrează în mod clar necesitatea controlului temperaturii și umidității în timpul manipulării, depozitării, transportului și distribuției ouălelor crude, care utilizează în mod obișnuit un lanț de frig continuu și omniprezent.

Sectorul lanțului de frig al UE este suficient de avansat pentru a face față cu succes condensului notoriu – un fenomen complet gestionabil, care nu este la fel de critic în toate regiunile Europei.

Comisia Europeană și EFSA ar trebui să clarifice faptul că Regulamentul CE nr. 589/2008 împiedică ouăle să se răcească numai sub 5 grade C și nu interzice în principiu refrigerarea (dat fiind Standardul UNECE Oua-1 definește „ouă răcite” ca cele menținute la 0-5 grade C ).

Următorul pas rezonabil ar fi reconsiderarea cu atenție a regulamentului prin introducerea unor cerințe transparente și coerente în ceea ce privește controlul temperaturii și umidității pe întregul lanț alimentar pentru ouăle crude.

Pragul de condensare (considerat a fi 5 grade C) poate fi necesar să fie reajustat și diversificat în funcție de temperaturile medii și HR în diferite zone climatice din UE27. Termenii „refrigerare” și „răcire” trebuie să respecte definițiile IIR / ASHRAE pentru a evita confuzii suplimentare.

un articol scris de Kostadin Fikiin pentru EURACTIV

Related posts

Leave a Comment