Tarife pentru analize fizico-chimice și granulometrie

Importanța analizelor fizico-chimice ale solului; Nu veți pierde bani pe îngrășăminte inutile dacă se cunoaște exact tipul și cantitatea de îngrășăminte;

Tarife pentru analize fizico-chimice și granulometrie Pentru Centrul de Inovare Agricolă AGRIMANET este important fiecare fermier, indiferent de mărimea suprafeţei pentru care solicită analize agrochimice, studii agrochimice şi/sau studii pedologice. Aplicarea de îngrăşăminte chimice şi/sau organice trebuie să se facă numai în funcţie de gradul de aprovizionare a solului cu elemente nutritive, de cultura preconizată şi de producţia scontată, precum şi de cultura premergătoare. Cantităţile de îngrăşăminte mai mici decât optimul necesar înseamnă lipsa de efecte, iar cele mai mari decât optimul necesar, înseamnă ineficienţă economică şi riscuri în compromiterea…

Read More

Produce cine are apă sau contează și tehnologia?

Produce cine are apă sau contează și tehnologia? Optimizări făcute între hibrizi și câteva aspecte tehnologice. Stiri agricole

În anul 2020, dar nu numai, a funcționat regula „produce cine are apă”. Din ploaie, din irigații sau din apa freatică. În anii ce vor urma, profitul va depinde mult mai mult de tehnologia aplicată, de relația dintre elementele tehnologice. În Statele Unite, un grup de universitari și cercetători au propus o nouă abordare a tehnologiilor. Se așteaptă ca producțiile mari, profitabile și prietenoase cu mediul, să se obțină prin optimizarea relațiilor dintre elementele tehnologice, iar fermierii vor trebui să combine două sau mai multe practici agricole. O parte din…

Read More