73 euro/cap vacă adultă ajutor de stat

73 euro/cap vacă adultă ajutor de stat. Criterii de eligibilitate si documente justificative. Plata se efectuează până la data de 31.12.2023. Stiri agricole

73 euro/cap vacă adultă ajutor de stat Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a publicat, spre dezbatere publică, proiectul de ordonanță de urgență privind instituirea unei scheme de ajutor de stat pentru susținerea activității crescătorilor din sectorul bovin, în anul 2022, în contextul crizei provocate de agresiunea Rusiei împotriva Ucrainei. Cuantumul ajutorului de stat care se acordă beneficiarilor este de 73 euro/cap vacă adultă la cursul de schimb valutar euro/lei stabilit de Bănca Naţională a României valabil la data intrării în vigoare ordonanței de urgență. Potrivit actului normatie, valoarea totală…

Read More

Surprize: Cine primește despăgubiri pentru secetă?

Calculați corect despăgubirile pentru secetă sau dați-vă demisia. C𝐞𝐫𝐞𝐫𝐢 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐚𝐜𝐨𝐫𝐝𝐚𝐫𝐞𝐚 𝐝𝐞𝐬𝐩ă𝐠𝐮𝐛𝐢𝐫𝐢𝐥𝐨𝐫. Stiri agricole

Instituirea unei scheme de ajutor de stat sub forma de grant financiar acordat producătorilor agricoli care au inființat culturi în toamna anului 2021 și au fost afectate de seceta pedologică Direcțiile pentru Agricultură Județene, respectiv a municipiului București reprezintă autoritatea competentă responsabilă cu implementarea schemei. Schema se aplică pe întreg teritoriul României. Schema se aplică până la data de 31 decembrie 2022. Schema nu se cumulează cu alte ajutoare de stat sau ajutoare „de minimis” cu aceleași costuri eligibile identificabile. Beneficiari Beneficiarii prezentei scheme sunt producătorii agricoli care au inființat…

Read More

APIA: 6.537.930 euro pentru Submăsura 8.1

APIA: 6.537.930 euro pentru Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul PNDR 2014-2020. Stiri agricole

APIA primește Cereri de sprijin pentru accesarea schemei de ajutor de stat     „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” Agenţia de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA) informează potențialii beneficiari că, în perioada 15 septembrie 2021 – 28 februarie 2022, se primesc Cereri de sprijin pentru accesarea Schemei de ajutor de stat „Sprijin pentru prima împădurire și crearea de suprafețe împădurite” (sesiunea 6/2021), aferentă Măsurii 8, Submăsura 8.1 „Împăduriri și crearea de suprafețe împădurite”, din cadrul Programului Național de Dezvoltare Rurală 2014-2020. Alocarea financiară pentru sesiunea 6/2021 este…

Read More

S-a prelungit schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor

S-a prelungit schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor. Acoperirea costurilor administrative aferente registrului genealogic. Stiri agro

S-a prelungit schema de ajutor de stat în sectorul creșterii animalelor În ședința Guvernului din data de 09 iunie 2021 a fost aprobată o Hotărâre prin care se stabilește data până la care se aplică prevederile HG nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor și se completează art.19 din HG nr. 1179/2014. Prin prezentul act normativ se prelungește schema de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor până la data de 31 decembrie 2021. Ajutorul de stat pentru anul 2021 are o valoare totală…

Read More

Instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor

Controale în ferme pentru ajutoarele naționale tranzitorii și sprijinul cuplat în sectorul zootehnic. Crotalia cu microcip este obligatorie. Stiri agricole

Instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor „După alineatul (7) al articolului 19 din Hotărârea Guvernului nr. 1.179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 967 din 30 decembrie 2014, cu modificările și completările ulterioare, se introduce un nou alineat, alin.(8), cu următorul cuprins: „(8) Suma alocată ajutorului de stat pentru semestrul I al anului 2021 este de maximum 20.000 mii lei, din care 8.805 mii lei pentru speciile taurine, bubaline, porcine…

Read More